HỆ THỐNG VĂN BẢN

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:779 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:1013 | lượt tải:299

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:1054 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:1154 | lượt tải:344
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsvquangcao

Thông báo các tuyến xe nội tỉnh và liên tỉnh xuất phát tại các Bến xe trực thuộc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình kể từ ngày 01/11/2022

Thứ ba - 01/11/2022 06:02
BIỂU ĐỒ CHẠY XE
CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH (Liên tỉnh)
TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI18h3073B - 004.5243 giường 250.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Tú Hùng0912.098.632
73B - 004.9743 giường250.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Tú Hùng0914.898.565
19h0073B - 007.2043 giường250.000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.711
73B - 007.0743 giường250.000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.710
19h3073B - 005.9342 giường 300.000C.ty TNHH 
Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
73B - 007.0942 giường 300.000C.ty TNHH
Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
20h1573B - 006.7046 giường 250.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
73B - 011.2736 giường 250.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
2ĐỒNG HỚI - HẢI PHÒNG18h1515B-026.8246 giường 350,000Công ty TNHH
VT Kết Đoàn
Kết Đoàn0937.576.576
18h1515B-026.9646 giường 350,000Công ty TNHH
VT Kết Đoàn
Kết Đoàn0981.505.959
3ĐỒNG HỚI - MÓNG CÁI
(Quảng Ninh)
17h1537B-022.3446 giường 405,000Công ty TNHH  Hoàng ChungKim Hành Chính0967.666.678
37B-019.79
4ĐỒNG HỚI - ĐÀ NẴNG05h3073B-009.6016 ghế 167.000Công ty CP vận
tải ô tô QB
Hải Hằng0912.190.938
05h4573F-000.1242 giường 220.000Công ty TNHH
DV VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0983.796.301
07h3073B-007.0538 giường 220.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
11h0073B-006.9643 giường 220.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
11h4073B-0054546 giường 220.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Trung Tín0982.022.681
16h0043B-042.9938 giường 165.000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Tín0913.022.681
21h0073B-004.3646 giường 220.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
21h3043B-000.5546 giường 130.000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Nga0946.772.111
5ĐỒNG HỚI - VINH
(Phía Bắc Vinh))
05h3073B-004.4029 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
06h0073B-001.5129 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
07h3073B-006.8129 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
08h0073L-559929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
08h3073B-005.1229 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
13h00'73B-006.7629 ghế 150,000HTX DVVT Bình MinhQuốc Tâm0967. 058.346
13h3073B-0071029 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
14h30'37F-006.7129 ghế100,000HTX CP VTHK Nghệ AnCông Nhật0915.354.505
15h40'37F-002.0929 ghế150,000HTX DVVT Bình MinhHoàng Anh0942.098.157
16h1573F-000.1829 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
6ĐỒNG HỚI - VINH
(Chợ Vinh)
05h0073B-0056929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
06h3073B-006.3529 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
07h0073B-0049629 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
09h3073B-005.1229 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
11h3073B-003.0529 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
12h30'37B-0168229 ghế150,000HTX DV VT
 Thành An
Quốc Tâm0967. 058.346
14h00'73H-080029 ghế150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
14h30 '37B-024.0129 ghế 100,000HTX DV VT
Thành An
Phú Sơn0941.167.286
15h0073L-559929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
15h2037B-008.6029 ghế 100,000HTX DV VT
Thành An
Phú Sơn0941.167.286
7ĐỒNG HỚI - HUẾ
(Phía Bắc Huế)
03h4573F-000.0616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Anh Minh0773397397
04h0073F-000.0416 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Hiền Lập0962352255
04h4573B-009.0116 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Thành Công0912747121
05h0073L-88.4616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Thành Ngân0905864777
05h1573B-006.2616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Trung Tài0915388117
05h3073B-005.8816 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Dũng Tuyết0984636539
06h1573B-011.8216 ghế130.000HTX DV VT
 Tiến Đạt
Nhân Lan0845.056.986
06h3073B-008.1829 ghế 115.000Công ty CP VT
ô tô QB
Hiền Lập0961796796
06h4573B-006.9316 ghế140.000HTX DVHT VT
ô tô Nam Gianh
Thành Đạt0905059678
07h3073B-002.4216 ghế115.000Công ty CP VT
ô tô QB
Sum Kiệp0904147202
08h0073B-001.6816 ghế120.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Hoàng Anh0985087565
09h3075B-006.0416 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Nhật Hoàng0914099339
10h0075B-011.4816 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Minh Hưng0905750214
11h3073B-011.3716 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Tí Hồng0935563107
13h0075B-016.5816 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Minh Huy0906558827
13h30'75B018.3216 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Thảo Hiền0908306050
14h0075B-008.0916 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Châu Ngọc Linh0913782485
14h15'75B-016.5016 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Bảo Điền0905.099.975
15h0075B-010.0016 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Châu Ngọc Linh0935572020
16h0075B-014.4316 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Hoàn Vũ0914553652
16h3075B007.5016 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Long Vũ0918102206
17h0075B-006.8416 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Hoàng Vũ0914125306
8ĐỒNG HỚI - LAO BẢO05h3073B-002.6029 ghế ngồi120.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Vân Lê0934773645
12h0074B-004.8016 ghế ngồi90.000HTX VT
 ô tô Lao Bảo
Lao Bảo0941797913
9ĐỒNG HỚI - NAM ĐỊNH06h0038B-008.3842 ghế ngồi300.000Công ty TNHH
 ô tô Đại Duy
Khánh Đằng0965.225.225
18B-019.98
10ĐỒNG HỚI -
 NAM ĐÀN
12h0037B-020.2829 ghế ngồi85.000HTX DV VT & TM
Miền Tây
Phú Thương0977445498
11ĐỒNG HỚI - HƯƠNG KHÊ13h00’38B-014.3416 ghế100,000HTX Vận tải hành khách Đồng TâmĐương Hoàn0975767871
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE HOÀN LÃO
1HOÀN LÃO - HUẾ04h00'73B-008.8716 ghế ngồi95,000HTX DVHT Vận tải
ô tô Nam Gianh
Minh Tài0917.201.002
04h30'73B-010.9916 ghế ngồi96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hiền Hà0814.369.123
05h00'73B-007.4616 ghế ngồi96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Xuyến Bình0914.173.083
06h00'73B-010.7316 ghế ngồi96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hoàng Hải0978.565.066
07h00'73B-0085816 ghế ngồi110,000HTX ô tô Phú Thành Tuyên MinhTâm Thủy0912.118.634
07h15'73B-0059216 ghế ngồi96,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Thủy Nghĩa0948.553.377
2HOÀN LÃO -
 ĐÀ NẴNG
20h00'73B-010.0038 giường 160,000Công ty TNHH
TM & DV
Hoàng Chung
Nam Tạo0362.117.117
20h30'73B-008.7742 giường 175,000Công ty TNHH
VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0912.173.173
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - TP HCM05h15'73B-003.06 48 giường nằm924,000HTX VTHK Sông GianhXuân Truyền0919.557.769
5h30'73B-003.9942 giường nằm924,000HTX VTHK Sông GianhXuân Truyền0919.557.769
2BA ĐỒN -
ĐÀ NẴNG
05h30'73B-009.7838 giường 160,000HTX vận tải ô tô
 Lý Hòa
Sỹ Hùng0918.862.702
06h15'73B-006.1143 giường 180,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thành Đạt0977.990.773
07h00'43B-052.9838 giường 165,000Công ty TNHH VT
 Hải Vân
Trung Tín0935.735.786
07h30'43B-035.8646 giường 160,000HTX Số 1 Đà NẵngTrung Tín0935.055.681
11h00'43B-052.4738 giường 165,000Công ty TNHH VT
Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
12h00'43B-024.1646 giường 160,000HTX Số 1 Đà NẵngTrung Tín0982.034.194
13h15'43B-028.8746 giường 160,000HTX Số 1
Đà Nẵng
Trung Tín0935.022.681
20h05'73B-007.4946 giường 160,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0963 350 117
20h30'43B-053.8838 giường 165,000Công ty TNHH
VT Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
21h0043B-048.2038 giường 160,000HTX Số 1  
Đà Nẵng
Trung Tín0905.416.681
3BA ĐỒN - A LƯỚI04h45'75F-000.9216 ghế ngồi120,000HTX vận tải ô tô Tiến ĐạtTrung Hiếu0973.631.631
4BA ĐỒN - HUẾ05h00'73B-005.0916 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h30'73B-005.1429 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h45'73B-004.4929 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Điệp0905.030.409
06h00'73B-011.9316 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hoàng Nam0941.545.758
06h15'73B-008.0529 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Phương Thành0915.106.853
06h30'73B-010.6416 ghế155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hoàng Anh 0944.384.387
06h45'73B-009.7416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tiến Tâm0914.480.010
07h00'73B-005.1829 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.390.155
07h15'73F-000.3716 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0913.439.278
07h45'73B-006.2416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Công Trang 0911.349.003
08h20'73B-011.3416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Sơn0935.549.789
09h10'75B-011.0416 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Tiến Đạt0914.546.430
09h30'75B-013.9916 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Thanh Huê0914.194.135
10h30'75B-009.7516 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Na Liên0935.246.016
11h00'75B-011.9216 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Xuân Hiên0934.763.536
11h15'75F-001.8516 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Hoa Sen0914.050.535
11h40'75F-001.0916 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Hoa Sen0906.570.484
12h00'75B-008.3516 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Xuân Hiên0913.176.317
12h30'75B-017.5916 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Dũng Huế0913.479.158
13h00'75B-004.4316 ghế 140,000HTX Vận tải ô tô
Tiến Đạt
Bé Thạnh0986.268.467
14h00'75B-016.5016 ghế 140,000HTX Vận tải ô tô
Tiến Đạt
Bảo Điền0913.426.119
14h15'75B-008.1016 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0943.260.268
14h30'75B-014.4316 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0914.553.652
15h00'75B-009.9616 ghế 140,000HTX Vận tải
 ô tô Tiến Đạt
Hồng Mai0980.310.036 
15h30'75B-018.8429 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Long Vũ0918.102.246
16h00'75B-015.9616 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Long Vũ0918.646.172
5BA ĐỒN - LAO BẢO05h3073B-002.5129 ghế ngồi125,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0905.689.155
06h30'73B-000.2329 ghế ngồi125,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0905.689.155
11h45'74B-006.6729 ghế ngồi117,000HTX ô tô
 Lao Bảo
Quang Hà0914.226.049
12h15'74B-006.3229 ghế ngồi117,000HTX ô tô
 Lao Bảo
Quốc Việt0982.234.055
6BA ĐỒN - NGHĨA ĐÀN12h30'37B-011.5329 ghế ngồi130,000HTX ô tô
Hòa Quang
Thọ Hiền0943.494.999
7BA ĐỒN - CHỢ VINH06h30'73F-000.2835 ghế ngồi82,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thanh Sang0869.725.775
8BA ĐỒN - HÀ NỘI19h30'38B-005.9240 giường 265,000HTX vận tải Phú Thành Tuyên MinhCẩm Xuyên - Kỳ Anh0982.018.405
38B-002.1638 giường 
9BA ĐỒN - VŨNG TÀU05h00'72B-009.3246 giường420,000DNTN DVVT Duy TùngDuy Tùng0907.842.297
72B-006.3746 giường
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1ĐỒNG LÊ - TP HCM04h00'73B-013.5742 giường 880,000HTX VTHK
Sông Gianh
Xuân Truyền0913.645.337
2ĐỒNG LÊ - BÌNH DƯƠNG04h30'73B-008.7542 giường 650,000Công ty Hoàng ChungA Ba Dũng0913.955.331
73B-010.5043 giường 
3ĐỒNG LÊ - BÌNH PHƯỚC04h30'73B-006.7746 giường 600,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Trang0978.722.833
4ĐỒNG LÊ - ĐÀ NẴNG07h15'73B-005.5945 giường 220,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Nghĩa0914.543.005
08h15'73B-009.9040 giường 190,000Công ty
Hoàng Chung
Lâm Huề0912.677.995
08h50'73B-010.0942 giường 200,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Hà Thanh0916.156.558
19h00'73B-007.1346 giường 220,000HTX VTHK
Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.224.150
19h45'73B-008.6646 giường 200,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Phượng Hằng0888.777.578
5ĐỒNG LÊ - HUẾ03h45'73B-011.1316 ghế ngồi145,000HTX VTHK
Sông Gianh
A Núi0919.659.977
04h00'73B-008.2016 ghế ngồi145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phát0912.077.087
05h15'73B-011.5816 ghế ngồi145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Long Khánh0935.077.776
13h35'75B-014.0216 ghế ngồi145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Thông Nhung0972.145.424
6ĐỒNG LÊ -
 ĐẮK LẮK
12h00'73B-001.8146 giường 450,000Công ty
Hoàng Chung
Việt Anh0977.544.551
7ĐỒNG LÊ - HÀ NỘI18h00'38F-000.7646 giường 331,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Tâm Cúc0978.577.188
8ĐỒNG LÊ - CHỢ VINH05h00'29B-314.3016 ghế 104,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0944.888.509
VXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1QUY ĐẠT- TP HCM04h00'73B-013.5743 gường 600,000Công ty TNHH TM&VT Hoàng ChungNam Khánh0984.040.546
06h00'60B-058.0138 giường 560,000HTX vận tải DV
&QL Sài Gòn 
Phúc Anh 0847.567.676
2QUY ĐẠT -
BÌNH DƯƠNG
05h00'37B-029.5536 giường  500,000HTX CK & VT ô tô
Huy Hoàng
An Bình0967.738.678
3QUY ĐẠT -
 ĐÀ NẴNG
06h00'73B-007.8946 giường 200,000Công ty TNHH
Phong Phú 
Phong Phú 0905.048.050
4QUY ĐẠT - HUẾ04h15'73B-006.0816 ghế ngồi143,000HTX  Sông Gianh Anh Thịnh0974.737.290
04h45'73B-011.1116 ghế ngồi165,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Lê Lai 0974.601.796
5QUY ĐẠT - VINH06h00'73B-007.9929 ghế ngồi108,000HTX Vận tải
 ô tô Lý Hòa
Duy Thảo0985.052.052
6QUY ĐẠT -
HÀ NỘI
18h45'73B-0067244 giường  288,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0976.038.039
73B-009.2746 giường  0972.775.778
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1LỆ THỦY -
 TP HCM
05h0073B-0064146 giường nằm470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
05h0073B-004.0043 giường nằm470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
05h00’73B-010.5434 giường nằm470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
2LỆ THỦY -
GIA LAI
14h30’81B-014.3446 giường nằm300,000Công ty CP DV - VT Gia LaiTây Nguyên0977.494.541
14h30’81B-013.4146 giường nằm300,000Công ty CP DV - VT Gia LaiTây Nguyên0969.422.422
3LỆ THỦY - ĐÀ NẴNG05h00’73B-004.1916 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0982.522.522 
05h1573B-007.1716 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThân Lương0977.797.813
05h45’73B-007.5529 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThiên Phú0983.549.181
06h00’73B-008.5429 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương093.5323.887
06h15’73B-010.5146 giường nằm135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangQuang Nguyên0987.399.930
06h30’73B-004.6142 giường nằm135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangMạnh Hương0978.115.511
06h45’73B-007.3529 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangMạnh Lực0976.979.234
07h15’43F-000.2843 giường nằm160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0935.066.852
10h30’73B-009.0938 giường nằm135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0972.522.522
12h0043B-0396538 giường nằm160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Sỹ Hảo0905.544.837
12h15’43B-0276946 giường nằm160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0906.446.999
12h45’43F-0004629 ghế ngồi155,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Thành Nam0905.885.960
15h1543B-0377446 giường nằm160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung932545452
17h4543B-037.7446 giường nằm130,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0932.545.452
18h1573B-006.4246 giường nằm135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0972.522.522
  04h1573B-009.0416 ghế ngồi60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLâm Thanh0987.637.637
04h3073B-011.2416 ghế ngồi60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThanh Loan0914.077.695
04h4573B-000.3416 ghế ngồi70,000Công ty TNHH TM&VT Hoàng ChungSơn Tâm0913.079.638
05h0073B-008.7816 ghế ngồi60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangPhong Hai0383.126.958
05h1573B-008.3629 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Chiến Liểu0982.540.540
05h3073B-001.6229 ghế ngồi60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương0905.885.797
5LỆ THỦY - HUẾ05h4573B-001.2529 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Cường0915.132.025
06h0073B-011.0616 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0916.355.677
06h1573B-011.5416 ghế ngồi60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLương Quyên0973.515.071
06h3073B-003.4329 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Quang Nguyên0973.209.923
06h4573B-010.9816 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Quyết093.247.5260
07h0073B-010.9416 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hải Quyên0989.678.773
12h0075H-796716 ghế ngồi63,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Ngọc Quang0914.549.931
12h1575B-004.3116 ghế ngồi63,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Trần Tuấn0947.306.090
04h0073B-004.0216 ghế ngồi72,000HTX Vận tải HK
Lệ Ninh
Nam Khôi0942.818.253
6LỆ THỦY - LAO BẢO06h0073B-003.8929 ghế ngồi70,000HTX Vận tải HK Kiến GiangXuân Anh0973.266.515
06h30’73B-008.2929 ghế ngồi70,000HTX Vận tải HK
Lệ Ninh
Minh Hoàng0916.977.785
7LỆ THỦY - VINH05h3073B-004.4529 ghế ngồi100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangHải Băng0986.977.123
06h0073B-010.9529 ghế ngồi110,000HTX DVVT
 Bình Minh
Tuân Lan0935.998.977
BIỂU ĐỒ CHẠY XE
CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH (Nội tỉnh)
TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
2ĐỒNG HỚI - LỆ THỦY11h00;15h0073B-009.1429 ghế ngồi31.000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh MinhTạm ngừng HĐ
3ĐỒNG HỚI - THÁI THỦY09h15;16h0073B-003.6016 ghế ngồi30.000HTX VTHK
 Kiến Giang
Giang Tiến0913011969
09h00;16h1573B-008.9629 ghế ngồi30.000HTX VTHK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0984734160
4ĐỒNG HỚI - QUẢNG ĐÔNG05h45; 13h3073B-004.3429 ghế ngồi61.000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0944700158
09h15; 15h1573B-011.5929 ghế ngồi42.000HTX VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0989430732
5ĐỒNG HỚI - QUẢNG LƯU06h00; 12h1573B-000.4329 ghế ngồi30.000Công ty TNHH
DV VT Phong phú
Phong Phú0915082773
6ĐỒNG HỚI - RÒON09h00; 16h0073B-006.9829 ghế ngồi44.000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0975232802
7ĐỒNG HỚI - QUẢNG THỦY7h0073B-009.0029 ghế ngồi46.000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Hóa0919261463
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE NAM LÝ
1NAM LÝ - QUẢNG HỢP09h15; 15h1573B-008.8229 ghế ngồi34.000HTX VTHK
Sông Gianh
Bình An02323822341
2NAM LÝ - THANH LẠNG05h1573B-009.1029 ghế ngồi77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0931394567
11h3073B-008.2629 ghế ngồi77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945689287
13h3073B-006.0329 ghế ngồi77,000HTX DVHT Hùng Hiền0963620378
14h3073B-008.4929 ghế ngồi77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nam Lý0918845717
3NAM LÝ - KIM THỦY07h20; 14h2073B-011.2916 ghế ngồi50.000HTX Huy HoàngAnh Hiếu0915678873
4NAM LÝ - HIỀN NINH09h1573B-009.6829 ghế ngồi25.000HTX VTHK
Hiền Ninh
Hiền Ninh0905906271
5NAM LÝ - AN NINH09h3073B-000.4029 ghế ngồi25.000HTX Vận tải
KH Lệ Ninh
 Xuân Anh 0973385547
6NAM LÝ - RÒON08h45; 16h3073B-000.9629 ghế ngồi30.000HTX VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0975232020
7NAM LÝ - PHÚ THỦY09h45; 16h0073B-006.6325 ghế ngồi28.000HTX Vận tải
HK Kiến Giang 
Phúc Nguyên0919484456
8NAM LÝ - MAI THỦY09h40; 16h1573F-000.0829 ghế 28.000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhương Nhất0911318555
08h30; 16h4573B-010.5629 ghế 28.000Công ty CP VTô tô QBĐức Lương0911376866
10h20; 16h3073B-009.4129 ghế 28.000HTX VTHK Kiến GiangHải Liên0982964768
9NAM LÝ - MỸ ĐỨC09h30; 16h0073F-0003329 ghế ngồi30.000HTX VTHK
Lệ Ninh
Hoàng Cường0915464343
10NAM LÝ - QUẢNG CHÂU11h00; 17h1573B-011.7016 ghế ngồi45.000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0985010394
11NAM LÝ - QUẢNG SƠN09h50; 14h3073B-009.1129 ghế ngồi42.000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0974044468
12NAM LÝ - ĐỒNG LÊ10h5073B-011.9129 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0986397305
12h3073F-000.3129 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0973152404
12h5073B-0113716 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0973152404
15h0073F-000.0129 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0833567676
16h0073F-000.4229 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhú Thành0915431440
17h3073B-003.1029 ghế52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
18h0073B009.5516 ghế 52.000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
13NAM LÝ - VĂN HÓA13h3073B-005.2929 ghế 40.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Châu Anh0985926773
14NAM LÝ - TROÓC05h30,10h4573F-000.0516 ghế 45.000HTX Phú Thành Tuyên MinhĐạt Dũng 0911858772
06h1573B-001.5916 ghế 45.000HTX Phú Thành Tuyên MinhMinh Anh0834773968
07h00,15h0073B-011.0316 ghế 54.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoài Niệm0824724333
07h40,12h4073F-000.0216 ghế 45.000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0911664005
08h30,14h1073B-011.0516 ghế 45.000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0944912564
10h00,16h0073B-006.4629 ghế 54.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaBằng Châu0915133839
15NAM LÝ - QUẢNG THẠCH06h20; 11h3073B-011.5716 ghế ngồi30.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Quang Huy0888384568
16NAM LÝ - CAO QUẢNG11h4073B-005.9016 ghế ngồi55,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Danh Phát0812419979
17NAM LÝ - LÂM HÓA11h1573F-000.3229 ghế ngồi85,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Thành Trung0943589175
18NAM LÝ - TÂN HÓA10h2573F-000.8429 ghế ngồi63,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0982710729
19NAM LÝ -TRUNG HÓA9h45(15 ngày  đầu tháng)73B-011.2529 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977731143
9h45(15 ngày cuối tháng)73B011.0029 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912515039
13h2073B-004.8729 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845353637
14h0073B-009.2229 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845353637
17h1073B-000.5229 ghế 65.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0859727595
20NAM LÝ - QUY ĐẠT05h1073B-000.5516 ghế 60.000Công ty TNHH Phong PhúĐồng Hải0918249818
06h4573B-011.3529 ghế70.000Công ty CP VT ô tô QBTuyết Hải0336014059
08h3073B-010.2229 ghế70.000Công ty CP VT ô tô QBĐình Nhâm0918921016
11h3573B-007.4316 ghế60.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaLâm Diệu0905776663
12h3073B-008.5216 ghế 60.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTân Hóa0859459383
15h3073B-010.7816 ghế 60.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0975357999
16h4073F-000.0716 ghế 60.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0916525152
21NAM LÝ - CHA LO07h40(15đt)73B-006.2029 ghế 103.000HTX VTHK  Sông GianhMinh Hải0949512111
07h40(15ct)73B-011.3829 ghế 100.000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975006111
09h0073B-010.9129 ghế 100.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0912589457
12h0073B-006.2529 ghế 120.000HTX CKVT ô tô Huy HoàngHoàn Vũ0979614005
22NAM LÝ - THƯỢNG HÓA06h15(15 ngày cuối tháng)73B-011.2529 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977731143
06h15(15 ngày đầu tháng)73B011.0029 ghế 65.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912515039
23NAM LÝ- HÓA TIẾN07h1573B-003.3529 ghế ngồi85.000Công ty CP VT
ô tô QB
Minh Hải0949512111
16h2073B-000.9029 ghế ngồi72.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945173773
24NAM LÝ- TRƯỜNG SƠN07h3073B-006.0616 ghế ngồi85.000HTX Hiền NinhA Hùng0935452222
10h0073B-009.2316 ghế ngồi85.000HTX Hiền NinhA Thái0915820797
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - ĐỒNG LÊ06h30'73B-003.3929 ghế ngồi36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Sỹ Hùng0915.000.455
2BA ĐỒN - ĐỒNG HÓA12h45'73B- 0008329 ghế ngồi36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Trần Phong0979.189.614
3BA ĐỒN - THANH LẠNG11h30'73B-002.0729 ghế ngồi60,000Công ty CP VT
ô tô QB
Nam Lý0915.432.775
4RÒON - BA ĐỒN - ĐỒNG HỚI06h15'73B-006.9829 ghế ngồi40,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0963.817.174