HỆ THỐNG VĂN BẢN

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:779 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:1013 | lượt tải:299

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:1053 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:1154 | lượt tải:344
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsvquangcao

Tuyến ngoại tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 05:34

                     BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN NGOẠI TỈNH
(Tính từ ngày 01/01/2023)

TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI18h3073B - 004.5243 giường 250.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Tú Hùng0912.098.632
73B - 004.9743 giường250.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Tú Hùng0914.898.565
19h0073B - 007.2043 giường250.000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.711
73B - 007.0743 giường250.000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.710
19h4573B - 005.9342 giường 300.000C.ty TNHH 
Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
73B - 007.0942 giường 300.000C.ty TNHH
Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
20h1573B - 006.7046 giường 250.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
73B - 011.2736 giường 250.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
2ĐỒNG HỚI - HẢI PHÒNG18h15'15B-026.8246 giường 350,000Công ty TNHH
VT Kết Đoàn
Kết Đoàn0937.576.576
18h1515B-026.9646 giường 350,000Công ty TNHH
VT Kết Đoàn
Kết Đoàn0981.505.959
3ĐỒNG HỚI - MÓNG CÁI
(Quảng Ninh)
17h1537B-022.3446 giường 405,000Công ty TNHH  Hoàng ChungKim Hành Chính0967.666.678
37B-019.79
4ĐỒNG HỚI - ĐÀ NẴNG05h3073B-009.6016 ghế 167.000Công ty CP vận
tải ô tô QB
Hải Hằng0912.190.938
05h4573F-000.1242 giường 220.000Công ty TNHH
DV VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0983.796.301
08h4573B-007.0538 giường 220.000Công ty TNHH
DV VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
11h0073B-006.9643 giường 220.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
11h4073B-0054546 giường 220.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Trung Tín0982.022.681
12h30'73B-008.7738 giường 220.000Công ty TNHH
DV VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
16h0043B-042.9938 giường 165.000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Tín0913.022.681
21h0073B-004.3646 giường 220.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
21h3043B-000.5546 giường 130.000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Nga0946.772.111
5ĐỒNG HỚI - VINH
(Phía Bắc Vinh))
05h3073B-004.4029 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
06h0073B-001.5129 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
07h3073B-006.8129 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
08h0073L-559929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
08h3073B-005.1229 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
13h00'73B-006.7629 ghế 150,000HTX DVVT Bình MinhQuốc Tâm0967. 058.346
13h3073B-0071029 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
14h30'37F-006.7129 ghế100,000HTX CP VTHK Nghệ AnCông Nhật0915.354.505
15h40'37F-002.0929 ghế150,000HTX DVVT Bình MinhHoàng Anh0942.098.157
16h1573F-000.1829 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
6ĐỒNG HỚI - VINH
(Chợ Vinh)
05h0073B-0056929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
06h3073B-006.3529 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
07h0073B-0049629 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhNhật Tuấn0915.272.329
09h3073B-005.1229 ghế 150,000HTX DVHT VT Nam GianhCông Nhật0915.354.505
11h3073B-003.0529 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
12h30'37B-0168229 ghế150,000HTX DV VT
 Thành An
Quốc Tâm0967. 058.346
14h00'73H-080029 ghế150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
14h30 '37B-024.0129 ghế 100,000HTX DV VT
Thành An
Phú Sơn0941.167.286
15h0073L-559929 ghế 150,000HTX DVHT VT  Nam GianhCông Nhật0915.354.505
15h2037B-008.6029 ghế 100,000HTX DV VT
Thành An
Phú Sơn0941.167.286
7ĐỒNG HỚI - HUẾ
(Phía Bắc Huế)
03h4573F-000.0616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Anh Minh0773397397
04h0073F-000.0416 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Hiền Lập0962352255
04h4573B-009.0116 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Thành Công0912747121
05h0073L-88.4616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Thành Ngân0905864777
05h1573B-006.2616 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Trung Tài0915388117
05h3073B-005.8816 ghế120.000HTX CK&VT
ô tô Huy Hoàng
Dũng Tuyết0984636539
06h1573B-011.8216 ghế130.000HTX DV VT
 Tiến Đạt
Nhân Lan0845.056.986
06h3073B-008.1829 ghế 115.000Công ty CP VT
ô tô QB
Hiền Lập0961796796
06h4573B-006.9316 ghế140.000HTX DVHT VT
ô tô Nam Gianh
Thành Đạt0905059678
07h3073B-002.4216 ghế115.000Công ty CP VT
ô tô QB
Sum Kiệp0904147202
08h0073B-001.6816 ghế120.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Hoàng Anh0985087565
09h3075B-006.0416 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Nhật Hoàng0914099339
10h0075B-011.4816 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Minh Hưng0905750214
11h3073B-011.3716 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Tí Hồng0935563107
13h0075B-016.5816 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Minh Huy0906558827
13h30'75B018.3216 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Thảo Hiền0908306050
14h0075B-008.0916 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Châu Ngọc Linh0913782485
14h15'75B-016.5016 ghế110.000HTX DV VT
Tiến Đạt
Bảo Điền0905.099.975
15h0075B-010.0016 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Châu Ngọc Linh0935572020
16h0075B-014.4316 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Hoàn Vũ0914553652
16h3075B007.5016 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Long Vũ0918102206
17h0075B-006.8416 ghế90.000HTX VT ô tô
TP Huế
Hoàng Vũ0914125306
8ĐỒNG HỚI - LAO BẢO05h4573B-002.6029 ghế 120.000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Vân Lê0934773645
12h0074B-004.8016 ghế90.000HTX VT
 ô tô Lao Bảo
Lao Bảo0941797913
9ĐỒNG HỚI - NAM ĐỊNH06h1538B-008.3842 ghế 300.000Công ty TNHH
 ô tô Đại Duy
Khánh Đằng0965.225.225
18B-019.98
10ĐỒNG HỚI - BẮC GIANG19h15'98F-00.41246 giường 350,000HTX vận tải thương mại Nội ThànhChiến Hạnh0971.269.595
98F-00.40841 giường0961.638.799
11ĐỒNG HỚI -
 NAM ĐÀN
12h0037B-020.2829 ghế 85.000HTX DV VT & TM
Miền Tây
Phú Thương0977445498
12ĐỒNG HỚI - HÀ TĨNH14h45'38B-001.3229 ghế 120,000C.ty CPVT Thành ĐạtHà Hoài0989.070.373
13ĐỒNG HỚI - HƯƠNG KHÊ13h00’38B-014.3416 ghế100,000HTX Vận tải hành khách Đồng TâmĐương Hoàn0975767871
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE HOÀN LÃO
1HOÀN LÃO - HUẾ04h00'73B-008.8716 ghế95,000HTX DVHT VT  Nam GianhMinh Tài0917.201.002
04h30'73B-010.9916 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hiền Hà0814.369.123
05h00'73B-007.4616 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Xuyến Bình0914.173.083
06h00'73B-010.7316 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hoàng Hải0978.565.066
07h00'73B-0085816 ghế110,000HTX ô tô Phú Thành Tuyên MinhTâm Thủy0912.118.634
07h15'73B-0059216 ghế96,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Thủy Nghĩa0948.553.377
2HOÀN LÃO -
 ĐÀ NẴNG
20h30'73F-003.3736 giường 230,000Công ty TNHH
VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0912.173.173
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - TP HCM05h15'73B-003.06 48 giường 924,000HTX VTHK Sông GianhXuân Truyền0919.557.769
5h30'73B-003.9942 giường 924,000HTX VTHK Sông GianhXuân Truyền0919.557.769
6h00'51B-2054246 giường870,000HTX xe khách Trung NamTuấn Linh0912.019.008
6h30'51B-1660246 giường0944.681.768
2BA ĐỒN -
ĐÀ NẴNG
05h30'73B-009.7838 giường 198,000HTX vận tải ô tô
 Lý Hòa
Sỹ Hùng0918.862.702
06h15'73B-006.1143 giường 205,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thành Đạt0977.990.773
07h00'43B-052.9838 giường 195,000Công ty TNHH VT
 Hải Vân
Trung Tín0935.735.786
07h30'43B-035.8646 giường 195,000HTX Số 1 Đà NẵngTrung Tín0935.055.681
11h00'43B-052.4738 giường 195,000Công ty TNHH VT
Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
12h00'43B-024.1646 giường 195,000HTX Số 1 Đà NẵngTrung Tín0982.034.194
13h15'43B-028.8746 giường 195,000HTX Số 1
Đà Nẵng
Trung Tín0935.022.681
20h05'73B-007.4946 giường 198,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0963 350 117
20h30'43B-053.8838 giường 195,000Công ty TNHH
VT Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
21h0043B-048.2038 giường 195,000HTX Số 1  
Đà Nẵng
Trung Tín0905.416.681
3BA ĐỒN - A LƯỚI04h45'75F-000.9216 ghế 170,000HTX vận tải ô tô Tiến ĐạtTrung Hiếu0973.631.631
4BA ĐỒN - HUẾ05h00'73B-005.0916 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h30'73B-005.1429 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h45'73B-004.4929 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Điệp0905.030.409
06h00'73B-011.9316 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hoàng Nam0941.545.758
06h15'73B-008.0529 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Phương Thành0915.106.853
06h30'73B-010.6416 ghế155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Hoàng Anh 0944.384.387
06h45'73B-009.7416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tiến Tâm0914.480.010
07h00'73B-005.1829 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.390.155
07h15'73F-000.3716 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0913.439.278
07h45'73B-006.2416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Công Trang 0911.349.003
08h20'73B-011.3416 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Sơn0935.549.789
09h10'75B-011.0416 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Tiến Đạt0914.546.430
09h30'75B-013.9916 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Thanh Huê0914.194.135
10h30'75B-009.7516 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Na Liên0935.246.016
11h00'75B-011.9216 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Xuân Hiên0934.763.536
11h15'75F-001.8516 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Hoa Sen0914.050.535
11h40'75F-001.0916 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Hoa Sen0906.570.484
12h00'75B-008.3516 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Xuân Hiên0913.176.317
12h30'75B-017.5916 ghế 130,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Dũng Huế0913.479.158
13h00'75B-004.4316 ghế 130,000HTX Vận tải ô tô
Tiến Đạt
Bé Thạnh0986.268.467
14h00'75B-016.5016 ghế 130,000HTX Vận tải ô tô
Tiến Đạt
Bảo Điền0913.426.119
14h15'75B-008.1016 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0943.260.268
14h30'75B-014.4316 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0914.553.652
15h00'75B-009.9616 ghế 130,000HTX Vận tải
 ô tô Tiến Đạt
Hồng Mai0980.310.036 
15h30'75B-018.8429 ghế 97,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Long Vũ0918.102.246
16h00'75B-015.9616 ghế 97,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Long Vũ0918.646.172
5BA ĐỒN - LAO BẢO05h3073B-002.5129 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0905.689.155
06h30'73B-000.2329 ghế 155,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0905.689.155
11h45'74B-006.6729 ghế 117,000HTX ô tô
 Lao Bảo
Quang Hà0914.226.049
12h15'74B-006.3229 ghế 117,000HTX ô tô
 Lao Bảo
Quốc Việt0982.234.055
6BA ĐỒN - NGHĨA ĐÀN12h30'37B-011.5329 ghế 130,000HTX ô tô
Hòa Quang
Thọ Hiền0943.494.999
7BA ĐỒN - CHỢ VINH06h30'73F-000.2835 ghế 120,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Thanh Sang0869.725.775
8BA ĐỒN - VŨNG TÀU05h00'72B-009.3246 giường420,000DNTN DVVT Duy TùngDuy Tùng0907.842.297
72B-006.3746 giường
9BA ĐỒN - KON TUM15h00'75B-0195638 ghế400,000HTX Vận tải cơ giới HH và HK Tây NguyênThảo Nguyên0916.623.569
51B-0828440 ghế0983.116.968
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1ĐỒNG LÊ - TP HCM04h00'73B-013.5742 giường 880,000HTX VTHK
Sông Gianh
Xuân Truyền0913.645.337
2ĐỒNG LÊ - BÌNH DƯƠNG04h30'73B-008.7542 giường 650,000Công ty Hoàng ChungA Ba Dũng0913.955.331
73B-010.5043 giường 
3ĐỒNG LÊ - BÌNH PHƯỚC04h30'73B-006.7746 giường 600,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Trang0978.722.833
4ĐỒNG LÊ - ĐÀ NẴNG07h15'73B-005.5945 giường 220,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Nghĩa0914.543.005
08h15'73B-009.9040 giường 190,000Công ty
Hoàng Chung
Lâm Huề0912.677.995
08h50'73B-010.0942 giường 200,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Hà Thanh0916.156.558
19h00'73B-007.1346 giường 220,000HTX VTHK
Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.224.150
19h45'73B-008.6646 giường 200,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Phượng Hằng0888.777.578
5ĐỒNG LÊ - HUẾ03h45'73B-011.1316 ghế 145,000HTX VTHK
Sông Gianh
A Núi0919.659.977
04h00'73B-008.2016 ghế 145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phát0912.077.087
05h15'73B-011.5816 ghế 145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Long Khánh0935.077.776
13h35'75B-014.0216 ghế 145,000HTX VTHK
Sông Gianh
Thông Nhung0972.145.424
6ĐỒNG LÊ - HÀ NỘI18h00'38F-000.7646 giường 331,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Tâm Cúc0978.577.188
7ĐỒNG LÊ - CHỢ VINH05h00'29B-314.3016 ghế 104,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0944.888.509
VXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1QUY ĐẠT- TP HCM04h00'73B-013.5743 gường 600,000Công ty TNHH TM&VT Hoàng ChungNam Khánh0984.040.546
06h00'60B-058.0138 giường 560,000HTX vận tải DV
&QL Sài Gòn 
Phúc Anh 0847.567.676
2QUY ĐẠT -
BÌNH DƯƠNG
05h00'37B-029.5536 giường  500,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
An Bình0967.738.678
3QUY ĐẠT -
 ĐÀ NẴNG
06h00'73B-007.8946 giường 200,000Công ty TNHH
Phong Phú 
Phong Phú 0905.048.050
4QUY ĐẠT - HUẾ04h15'73B-006.0816 ghế 143,000HTX  Sông Gianh Anh Thịnh0974.737.290
04h45'73B-011.1116 ghế 165,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Lê Lai 0974.601.796
5QUY ĐẠT - VINH06h00'73B-007.9929 ghế 108,000HTX Vận tải
 ô tô Lý Hòa
Duy Thảo0985.052.052
6QUY ĐẠT -
HÀ NỘI
18h45'73B-0067244 giường  288,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0976.038.039
73B-009.2746 giường  0972.775.778
7QUY ĐẠT - ĐẮK LẮK12h00'73B-001.8146 giường 450,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Việt Anh0977.544.551
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1LỆ THỦY -
 TP HCM
05h0073B-0064146 giường  470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
05h0073B-004.0043 giường 470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
05h00’73B-010.5434 giường 470,000HTX Vận tải HK Kiến GiangChâu Tuyết0912.718.732
2LỆ THỦY -
GIA LAI
14h30’81B-014.3446 giường  300,000Công ty CP DV - VT Gia LaiTây Nguyên0977.494.541
14h30’81B-013.4146 giường  300,000Công ty CP DV - VT Gia LaiTây Nguyên0969.422.422
3LỆ THỦY - ĐÀ NẴNG05h00’73B-004.1916 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0982.522.522 
05h1573B-007.1716 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThân Lương0977.797.813
05h45’73B-007.5529 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThiên Phú0983.549.181
06h00’73B-008.5429 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương093.5323.887
06h15’73B-010.5146 giường 135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangQuang Nguyên0987.399.930
06h30’73B-004.6142 giường 135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangMạnh Hương0978.115.511
06h45’73B-007.3529 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangMạnh Lực0976.979.234
07h15’43F-000.2843 giường 160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0935.066.852
10h30’73B-009.0938 giường 135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0972.522.522
12h0043B-0396538 giường 160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Sỹ Hảo0905.544.837
12h15’43B-0276946 giường 160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0906.446.999
12h45’43F-0004629 ghế 155,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Thành Nam0905.885.960
15h1543B-0377446 giường 160,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung932545452
17h4543B-037.7446 giường 130,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0932.545.452
18h1573B-006.4246 giường 135,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThành Đạt0972.522.522
  04h1573B-009.0416 ghế 60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLâm Thanh0987.637.637
04h3073B-011.2416 ghế 60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThanh Loan0914.077.695
04h4573B-000.3416 ghế 70,000Công ty TNHH TMVT Hoàng ChungSơn Tâm0913.079.638
05h0073B-008.7816 ghế 60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangPhong Hai0383.126.958
05h1573B-008.3629 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Chiến Liểu0982.540.540
05h3073B-001.6229 ghế 60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương0905.885.797
5LỆ THỦY - HUẾ05h4573B-001.2529 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Cường0915.132.025
06h0073B-011.0616 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0916.355.677
06h1573B-011.5416 ghế 60,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLương Quyên0973.515.071
06h3073B-003.4329 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Quang Nguyên0973.209.923
06h4573B-010.9816 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Quyết093.247.5260
07h0073B-010.9416 ghế 72,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hải Quyên0989.678.773
12h0075H-796716 ghế 63,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Ngọc Quang0914.549.931
12h1575B-004.3116 ghế 63,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Trần Tuấn0947.306.090
04h0073B-004.0216 ghế 72,000HTX Vận tải HK
Lệ Ninh
Nam Khôi0942.818.253
6LỆ THỦY - LAO BẢO06h0073B-003.8929 ghế 70,000HTX Vận tải HK Kiến GiangXuân Anh0973.266.515
06h30’73B-008.2929 ghế 70,000HTX Vận tải HK
Lệ Ninh
Minh Hoàng0916.977.785
7LỆ THỦY - VINH05h3073B-004.4529 ghế 100,000HTX Vận tải HK Kiến GiangHải Băng0986.977.123
06h0073B-010.9529 ghế 110,000HTX DVVT
 Bình Minh
Tuân Lan0935.998.977
8LỆ THỦY - ĐIỆN BIÊN18h30'73F-002.5141 Giường700,000Công ty TNHH ĐT- XD và TM Trường SơnHướng Về Quê Mẹ0856.910.227

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây