HỆ THỐNG VĂN BẢN

41/2023/QĐ-UBND

Quy định mới về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Lượt xem:99 | lượt tải:22

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:1238 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:1517 | lượt tải:413

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:1669 | lượt tải:452
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsvquangcao

Tuyến ngoại tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 05:34

                     BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN NGOẠI TỈNH
(Tính từ ngày 01/02/2024)
 

TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI18h3073B-004.5243 giường 300,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Tú Hùng0912.098.632
73B-004.9743 giường300,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Tú Hùng0914.898.565
19h0038B-013.5746 giường250,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.711
73B-007.0743 giường250,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Dũng Hồng0975.715.710
19h4573F-000.6940 giường 300,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
73B-007.0942 giường 300,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Khánh Hồng0378.282.333
20h1573B-006.7046 giường 300,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
73B-011.2736 giường 350,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Anh Việt0945.375.858
2ĐỒNG HỚI - HẢI PHÒNG18h15'15B-026.8246 giường 350,000Công ty TNHH
Vận Tải Kết Đoàn
 Kết Đoàn0937.576.576
15B-026.9646 giường 0799.828.228
3ĐỒNG HỚI - MÓNG CÁI
(Quảng Ninh)
16h3537B-022.3446 giường 405,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Kim Hành Chính0967.666.678
37B-019.7946 giường 
4ĐỒNG HỚI - ĐÀ NẴNG05h4573F-000.1242 giường 220,000Công ty TNHH
DVVT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
08h4573B-007.0542 giường 220,000Công ty TNHH
DVVT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
11h0073B-006.9646 giường 220,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
11h4073B-010.0046 giường 220,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Trung Tín0913.022.681
13h30'73B-008.7742 giường 220,000Công ty TNHH
DVVT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
16h0043B-042.9938 giường 185,000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Tín0983.735.786
16h30'73F-003.2736 giường220,000Công ty TNHH
DVVT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
21h0073H-013.7226 giường350,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Hải Hà0905.619.619
21h3043F-000.5546 giường 185,000HTX ô tô Vận tải
số 1 Đà Nẵng
Trung Nga0946.772.111
5ĐỒNG HỚI - VINH
(BX Phía Bắc Vinh)
04h30'73B-005.1229 ghế150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
05h3073B-004.4029 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
06h0073B-001.5129 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
06h3073B-010.0329 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
07h0073B-004.9629 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Nhật Tuấn0915.272.329
07h3073H-080029 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
08h0073B-006.8129 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
08h3073B-006.3529 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
09h3073B-003.0529 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
11h3073B-009.8029 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
13h00'73B-006.7629 ghế 150,000HTX DVVT
Bình Minh
Quốc Tâm0967. 058.346
13h3073B-007.1029 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
14h00'73L-540929 ghế150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
14h30'37F-006.7129 ghế100,000HTX CP VTHK
Nghệ An
Công Nhật0915.354.505
15h0073L-559929 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
16h1573F-000.1829 ghế 150,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Công Nhật0915.354.505
6ĐỒNG HỚI - VINH
(BX Phía Đông Vinh)
12h30'14B-020.1429 ghế150,000HTX TM & DV Vận tải Minh HưngQuốc Tâm0967.058.346
7ĐỒNG HỚI - VINH
(BX Miền Trung)
14h40 '
(ngày lẻ)
37B-008.6029 ghế 100,000HTX VT & TM Vân KỳPhú Sơn0941.167.286
15h35 '
(ngày chẵn)
8ĐỒNG HỚI - HUẾ
(Phía Bắc Huế)
03h4573F-000.0616 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Anh Minh0773.397.397
04h0073F-000.0416 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Anh Vinh0962.352.255
04h30'73F-000.6716 ghế120,000Công ty TNHH
DVVT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0911.173.173
04h4573B-009.0116 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Thành Công0912.747.121
05h0073L-88.4616 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Thành Ngân0915.388.117
05h1573B-006.2616 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Trung Tài0984.636.539
05h3073B-005.8816 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Dũng Tuyết0984.636.539
06h15'73F-000.9216 ghế100,000Công ty CP vận tải
ô tô QB
Hiền Lập0961.796.796
07h0073B-006.9316 ghế140,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Thành Đạt0905.059.678
07h1573H-015.5316 ghế100,000Công ty CP vận tải
ô tô QB
Sum Kiệp0941.099.339
08h0073B-001.6816 ghế120,000HTX CKVT ô tô
Huy Hoàng
Hoàng Anh0985.087.565
09h3075F-003.4116 ghế130,000HTX DV VT
Tiến Đạt
Nhật Hoàng0914.099.339
10h0075B-011.4816 ghế130,000HTX Vận tải
ô tô TP Huế
Minh Hưng0905.750.214
11h3073B-011.3716 ghế130,000HTX DV VT
Tiến Đạt
Tí Hồng0935.563.107
13h0075B-016.5816 ghế130,000HTX Vận tải
ô tô TP Huế
Minh Huy0906.558.827
13h30’75B-018.3216 ghế130,000HTX Vận tải
 ô tô TP Huế
Thảo Hiền0908.306.050
14h0075B-014.4316 ghế130,000HTX Vận tải
ô tô TP Huế
Hoàn Vũ0914.553.652
14h15'75E-011.7116 ghế130,000HTX DV VT
Tiến Đạt
Bảo Điền0905.099.975
14h3075B-010.0016 ghế130,000HTX Vận tải
 ô tô TP Huế
Châu Ngọc Linh0902.064.483
15h0075B-008.0916 ghế130,000HTX Vận tải
 ô tô TP Huế
Châu Ngọc Linh0913.782.485
16h0075B007.5016 ghế130,000HTX Vận tải
ô tô TP Huế
Long Vũ0918.102.206
16h3075B-006.8416 ghế130,000HTX Vận tải
ô tô TP Huế
Hoàng Vũ0914.125.306
9ĐỒNG HỚI - LAO BẢO05h4573B-002.6029 ghế 120,000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
Vân Lê0934.773.645
12h0074B-004.8016 ghế170,000HTX VT ô tô
Lao Bảo
Lao Bảo0941.797.913
10ĐỒNG HỚI - NAM ĐỊNH06h1538B-008.3842 ghế 300,000Công ty TNHH
 ô tô Đại Duy
Khánh Đằng0965.225.225
18B-019.98
11ĐỒNG HỚI - BẮC GIANG17h30'98F-00.41246 giường 350,000HTX VTTM
Nội Thành
Chiến Hạnh0971.269.595
98F-00.40843 giường0961.638.799
12ĐỒNG HỚI -
 ĐÔ LƯƠNG
12h0037B-020.2829 ghế 200,000HTX DV VT & TM
Miền Tây
Phú Thương0977.445.498
13ĐỒNG HỚI - THÁI NGUYÊN18h45'20B-009.2243 giường450,000Doanh nghiệp tư nhân Mạnh HàMạnh Hà0983511362
20B-022.5434 giườngMạnh Hà0983511362
14ĐỒNG HỚI - HÀ TĨNH14h45'38F-001.3229 ghế 120,000C.ty CPVT Thành ĐạtHà Hoài0989.070.373
15ĐỒNG HỚI - HƯƠNG KHÊ13h10’38F-00.25616 ghế100,000HTX Vận tải hành khách Đồng TâmĐương Hoàn0975.767.871
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE HOÀN LÃO
1HOÀN LÃO - HUẾ04h00'73B-008.8716 ghế145,000HTX DVHT VT  Nam GianhMinh Tài0917.201.002
04h30'73B-010.9916 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hiền Hà0814.369.123
05h00'73B-007.4616 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Xuyến Bình0914.173.083
06h00'73B-010.7316 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Hoàng Hải0978.565.066
07h00'73B-008.5816 ghế132,000HTX ô tô Phú Thành Tuyên MinhTâm Thủy0912.118.634
07h15'73B-005.9216 ghế96,000HTX vận tải ô tô
Lý Hòa
Thủy Nghĩa0948.553.377
2HOÀN LÃO -
 ĐÀ NẴNG
20h30'73F-003.3736 giường 230,000Công ty TNHH
VT Tiến Đạt
Hạnh Luyến0912.173.173
3HOÀN LÃO - VINH07h30'73F-003.4829 ghế150,000HTX ô tô VTHK
Sông Gianh
Thanh Sang0986.401.162
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - TP HCM05h00'73B-003.06 48 giường 924,000HTX VTHK
Sông Gianh
Xuân Truyền0919.557.769
05h30'73B-003.9942 giường 
6h00'51B-205.4246 giường680,000HTX xe khách Trung NamTuấn Linh0912.019.008
6h00'51B-166.0246 giường0944.681.768
2BA ĐỒN -
ĐÀ NẴNG
05h30'73B-009.7838 giường 198,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0918.862.702
06h15'73B-006.1143 giường 205,000HTX  VTHK
 Sông Gianh
Thành Đạt0977.990.773
07h00'43B-052.9838 giường 220,000Công ty TNHH
VT Hải Vân
Trung Tín0935.735.786
07h30'43B-035.8646 giường 220,000HTX Số 1
Đà Nẵng
Trung Tín0935.055.681
08h20'73B-003.9838 giường 198,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0814.873.873
10h35'43H-035.0526 giường400,000Công ty TNHH
Đại Chiến Thắng
Đại Chiến Thắng02366.286.286
11h00'43B-052.4738 giường 220,000Công ty TNHH
VT Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
12h00'43E-027.6846 giường 220,000HTX Số 1
Đà Nẵng
Trung Tín0982.034.194
13h15'43B-028.8746 giường 220,000HTX Số 1
Đà Nẵng
Trung Tín0935.022.681
13h45'73B-007.4946 giường198,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0963.350.117
20h05'73G-012.6226 giường198,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Sỹ Hùng0963 350 117
20h30'43B-053.8838 giường 220,000Công ty TNHH
VT Hải Vân
Trung Tín0983.735.786
21h00'43B-048.2038 giường 220,000HTX Số 1
 Đà Nẵng
Trung Tín0905.416.681
21h30'43H-037.0526 giường400,000Công ty TNHH
Đại Chiến Thắng
Đại Chiến Thắng02366.286.286
3BA ĐỒN - A LƯỚI04h45'75F-000.9216 ghế 155,000HTX vận tải ô tô Tiến ĐạtTrung Hiếu0973.631.631
4BA ĐỒN - HUẾ04h00'73B-005.5329 ghế165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Hoàng Mậu0914.022.219
05h00'73B-005.0916 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h30'73B-005.1429 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Hồng Nhung0912.637.557
05h45'73B-004.4929 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tuấn Điệp0905.030.409
06h00'73B-011.9316 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Hoàng Nam0919.294.668
06h15'73B-008.0529 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Phương Thành0915.016.853
06h30'73B-010.6416 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Hoàng Anh 0944.384.387
06h45'73B-009.7416 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tiến Tâm0914.480.010
07h00'73B-005.1829 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.390.155
07h15'73F-000.3716 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tuấn Phương0913.439.278
07h45'73F-004.0329 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Công Trang 0911.349.003
08h20'73B-011.3416 ghế 165,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tuấn Sơn0935.549.789
09h10'75B-011.0416 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Tiến Đạt0914.546.430
10h00'75B-013.9916 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Thanh Huê0914.194.135
10h30'75B-009.7516 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Na Liên0935.246.016
11h00'75B-011.9216 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Xuân Hiên0941.193.355
11h15'75F-001.8516 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoa Sen0914.050.535
11h40'75F-001.0916 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoa Sen0906.570.484
12h00'75B-008.3516 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Xuân Hiên0905.766.386
12h30'75B-017.5916 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Dũng Huế0913.479.158
13h00'75B-004.4316 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Bé Thạnh0986.268.467
13h30'75F-001.6419 ghế140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Bé Thạnh0986.268.467
14h00'75B-016.5016 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Bảo Điền0913.426.119
14h15'75B-008.1016 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0943.260.268
14h30'75B-014.4316 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Hoàng Vũ0914.553.652
15h00'75B-009.9616 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Tiến Đạt
Hồng Mai0980.310.036 
15h15'75F-001.2116 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Thuyết Minh0973.233.100
15h30'75B-018.8429 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Long Vũ0918.102.246
16h00'75B-015.9616 ghế 140,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Long Vũ0918.646.172
5BA ĐỒN - LAO BẢO05h30'73B-002.5129 ghế 155,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Xuân Trung0912.581.637
06h30'73F-004.3429 ghế 155,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tuấn Phương0905.689.155
11h45'74B-006.6729 ghế 230,000HTX VT ô tô
Lao Bảo
Quang Hà0914.226.049
12h15'74B-006.3229 ghế 230,000HTX VT ô tô
Lao Bảo
Quốc Việt0982.234.055
6BA ĐỒN - NGHĨA ĐÀN12h30'37B-011.5329 ghế 170,000HTX ô tô
Hòa Quang
Thọ Hiền0943.494.999
7BA ĐỒN - BẮC VINH08h00'73F-000.2816 ghế 130,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Sang0869.725.775
8BA ĐỒN - LÂM ĐỒNG10h00'74F-000.8024 giường700,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tân Quang Dũng0919.966.056
9BA ĐỒN - ĐÀ LẠT10h30'74F-001.4624 giường700,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tân Quang Dũng0919.966.056
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1ĐỒNG LÊ - TP.HCM04h00'73B-003.2042 giường 600,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Xuân Truyền0919.557.769
2ĐỒNG LÊ - BÌNH DƯƠNG04h30'73B-008.7542 giường 650,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
A Ba Dũng0913.955.331
73B-010.5043 giường 
3ĐỒNG LÊ - BÌNH PHƯỚC04h00'73B-006.7746 giường 600,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Trang0966.828.952
05h00'73B-008.330944.991.123
4ĐỒNG LÊ - ĐÀ NẴNG06h15'43B-0259346 giường 265,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Hà Thanh0971.433.558
07h15'73B-005.5945 giường 250,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Nghĩa0914.543.005
07h45'50H-2639536 giường265,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Hà Thanh0916.156.558
08h20'43H-036.8634 giường300,000Công ty TNHH
Đại Chiến Thắng
Đại Chiến Thắng02366.286.286
18h00'43H-035.0134 giường300,000Công ty TNHH
Đại Chiến Thắng
Đại Chiến Thắng02366.286.286
19h00'73B-007.1346 giường 250,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thanh Nghĩa0916.224.150
19h45'73B-008.6646 giường 265,000HTX Phú Thành
 Tuyên Minh
Phượng Hằng0888.777.578
5ĐỒNG LÊ - HUẾ03h45'73B-011.1317 ghế 190,000HTX VTHK
 Sông Gianh
A Núi0919.659.977
04h00'73B-008.2016 ghế 190,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Tuấn Phát0912.077.087
04h35'73B-011.5816 ghế 190,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Long Khánh0935.077.776
05h05'73G-000.7843 giường 210,000HTX VTHK
Sông Gianh
Ngân Hưng0868.73.73.73
13h15'75B-014.0216 ghế 190,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Thông Nhung0972.145.424
6ĐỒNG LÊ - HÀ NỘI19h00'38F-007.3543 giường 331,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Tâm Cúc0978.577.188
7ĐỒNG LÊ - BẮC VINH05h30'29B-314.3016 ghế 120,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0944.888.509
8ĐỒNG LÊ - HỒ XÁ (QUẢNG TRỊ)10h05'73B-011.0416 ghế 120,000HTX VTHK
 Sông Gianh
Ngân Hưng0824.986.686
9ĐỒNG LÊ - VĨNH NIỆM (HẢI PHÒNG)17h30'25E-0130346 giường 350,000Công ty TNHH & VT Thanh SangThanh Sang0388.689.689
15E-0191246 giường 350,000Công ty TNHH & VT Thanh SangThanh Sang0388.689.689
VXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1QUY ĐẠT- TP HCM04h00'73B-010.0843 gường 600,000Công ty TNHH  Hoàng ChungNam Khánh0984.040.546
05h30'37B-029.5536 giường  500,000HTX CK&VT
 ô tô Huy Hoàng
An Bình0967.738.678
06h00'60F-001.0638 giường 560,000HTX vận tải
DV&QL Sài Gòn 
Phúc Anh 0847.567.676
2QUY ĐẠT - HUẾ04h15'73B-006.0816 ghế 190,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Anh Thịnh0974.737.290
04h45'73B-011.1116 ghế 190,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Lê Lai 0974.601.796
05h00'73B-007.5216 ghế190,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Ngọc Linh0961.667.373
3QUY ĐẠT - VINH05h00'73B-007.9929 ghế 108,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Duy Thảo0985.052.052
4QUY ĐẠT - ĐÀ NẴNG06h00'73H-011.2944 giường  250,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0844.330.678
5QUY ĐẠT -
HÀ NỘI
18h45'73B-0067244 giường  331,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0976.038.039
73B-009.2746 giường 0972.775.778
6QUY ĐẠT - ĐẮK LẮK10h45'73B-001.8446 giường 500,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Việt Anh0977.544.551
47B-030.2046 giường 0941.442.233
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1LỆ THỦY - TP HỒ CHÍ MINH05h0073B-004.0043 giường 520,000HTX Vận tải
HK Kiến Giang
Châu Tuyết0912.718.732
73B-010.5434 giường 520,000HTX Vận tải
HK Kiến Giang
Châu Tuyết0912.718.732
05h15'73B-009.4338 giường650,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Nam Tạo0941.630.630
2LỆ THỦY - GIA LAI14h30’81B-014.3446 giường 300,000Công ty CP DV
- VT Gia Lai
Tây Nguyên0977.494.541
14h30’81B-013.4146 giường 300,000Công ty CP DV
- VT Gia Lai
Tây Nguyên0969.422.422
3ĐÀ NẴNG05h45’73H-014.4529 ghế 160,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThiên Phú0983.549.181
06h00’73B-008.5429 ghế 120,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương093.5323.887
06h15’73B-010.5146 giường 160,000HTX Vận tải HK Kiến GiangQuang Nguyên0987.399.930
07h15'73F-002.8946 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0972.522.522
07h30'43E-026.6234 giường 180,000Cty TNHH Tân Quang Dũng - Mến ThươngSỹ Hảo0905.544.837
10h55’73B-004.4538 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0972.522.522
11h10'73H-014.4346 giường 160,000HTX Vận tải HK Kiến GiangThiên Phú0983.549.181
12h0043B-039.6538 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Sỹ Hảo0905.544.837
12h15’43B-027.6946 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0906.446.999
12h45’43F-000.4629 ghế 130,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Thành Nam0905.885.960
15h1543B-037.7446 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0932.545.452
17h30'74F-005.8034 giường 180,000Cty TNHH Tân Quang Dũng - Mến ThươngSỹ Hảo0905.544.837
17h4543B-044.8238 giường 180,000HTX DVVT ĐB
Quận Liên Chiểu
Hoàng Trung0906.597.797
4LỆ THỦY - HUẾ04h1573B-009.0416 ghế 80,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLâm Thanh0987.637.637
04h3073H-014.2916 ghế 80,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBảo Ngọc0941.534.888
04h4573B-010.3416 ghế 70,000Công ty TNHH
 Hoàng Chung
Sơn Tâm0913.079.638
05h0073B-007.3529 ghế 80,000HTX Vận tải HK Kiến GiangMạnh Lực0976.979.234
05h1573B-008.3629 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Chiến Liểu0982.540.540
05h3073B-001.6229 ghế 80,000HTX Vận tải HK Kiến GiangBình Thương0905.885.797
05h4573B-010.2516 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Cường0915.132.025
06h0073B-011.0616 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0916.355.677
06h1573B-011.5416 ghế 80,000HTX Vận tải HK Kiến GiangLương Quyên0973.515.071
06h3073F-002.5029 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Quang Nguyên0973.209.923
06h4573B-010.9816 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hoàng Quyết093.247.5260
07h0073B-010.9416 ghế 95,000HTX Vận tải HK
 Lệ Ninh
Hải Quyên0989.678.773
12h0075H-796716 ghế 95,000HTX Vận tải
ô tô Huế
Ngọc Quang0914.549.931
12h1575B-004.3116 ghế 95,000HTX Vận tải
 ô tô Huế
Trần Tuấn0947.306.090
5LỆ THỦY - LAO BẢO06h0073B-003.8929 ghế 85,000HTX Vận tải HK Kiến GiangXuân Anh0973.266.515
06h30’73B-008.2929 ghế 95,000HTX Vận tải HK
Lệ Ninh
Minh Hoàng0916.977.785
6LỆ THỦY - VINH05h3073B-004.4529 ghế 120,000HTX Vận tải HK Kiến GiangHải Thành 0986.977.123
06h0073B-010.9529 ghế 160,000HTX DVVT
 Bình Minh
Tuân Lan0935.998.977
11h15'73F-002.2616 ghế 160,000HTX DVVT
 Bình Minh
Tuân Lan0935.998.977

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây