HỆ THỐNG VĂN BẢN

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:218 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:502 | lượt tải:161

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:533 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:579 | lượt tải:180
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsv

Tuyến ngoại tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 16:34

                     BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN NGOẠI TỈNH

 TT

Tuyến

Giờ xuất bến

      Giá vé

Nhà xe
ĐT liên hệ

I

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI

1.

ĐỒNG HỚI - TPHCM

4h30’

Giường nằm: 500.000đ

Anh Minh
0906490333

6h30

Giường nằm: 500.000đ

Tuấn Linh:
0913.384.190

2.

ĐỒNG HỚI - ĐỒNG NAI

4h30’

Giường nằm: 750.000đ

Minh Huy (Tạm ngừng)
0943444555

3.

ĐỒNG HỚI - ĐÀ NẴNG
 

5h30’

Giường nằm: 145.000đ

Anh Qúy
0912190938

5h45’

Giường nằm: 165.000đ

Hạnh Luyến
0985898005

6h00’

Giường nằm: 130.000đ

Nam Hà
0946772111

8h45

Giường nằm: 165.000đ

Hạnh Luyến
0985898005

11h00

Giường nằm: 170.000

Hải Hà
0905619619

11h40’

Giường nằm: 170.000

Trung Tín
0982022681

12h00’

Giường nằm: 130.000đ

0913022681

13h30’

Ghế ngồi: 110.000đ

0905221764 (tạm ngừng)

21h00’

Giường nằm: 170.000đ

Hải Hà
0905619619

21h30’

Giường nằm: 130.000đ

Nam hà
0946772111

4.

ĐỒNG HỚI - HUẾ
 

3h45'

Ghế ngồi: 120.000đ

Anh Minh
0773397397

4h00

Ghế ngồi:
95.000
đ

0962 352 255
Hiền Lập

4h30’

Ghế ngồi: 120.000đ

Hạnh Luyến
9085898005

4h45’

Ghế ngồi:
95.000
đ

0962 352 255
Hiền Lập

5h00’

Ghế ngồi:
95.000
đ

0915 388 117
Trung Tài

5h15’

Ghế ngồi:
95.000
đ

0984 636 539
Dũng Tuyết

5h30’

Ghế ngồi:
95.000
đ

Anh Phương
0912747121

5h45’

Ghế ngồi:
95.000
đ

Thành Ngân
0905864777

6h15’

Ghế ngồi: 100.000đ

Lập Hiền
0961796796

6h45’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Thành Đạt
0905059678

7h15’

Ghế ngồi: 100.000đ

Phi Trường:
 0912403205

ĐỒNG HỚI - HUẾ
 

7h30’

Ghế ngồi: 100.000đ

Sum Kiệp:
0904147202

8h00’

Ghế ngồi:
95.000
đ

Minh An
0985087565

9h30’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Tiến Đạt
0914099339

10h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Minh hưng:
0905750214

11h30’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Anh Kiệm:
0913782485

13h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Minh Huy:
 0906558827

14h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Thanh Tuấn:
0905099975

14h30’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Anh Kiệm:
0913782485

15h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Ngọc Linh:
0902064483
 

15h30’

Ghế ngồi:
90.000
đ

16h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Hoàng Vũ:
0914553652

16h30’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Long Vũ
0918646172

17h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Hoàng Vũ:
0914125306

5.

 
ĐỒNG HỚI - LAO BẢO
 

5h30’

Ghế ngồi:
105.000
đ

Vân Lê
0934773645

5h45’

Ghế ngồi:
105.000
đ

Hiền Lương:
0973893540

12h00’

Ghế ngồi:
90.000
đ

Lao Bảo
0941797913

6.

ĐỒNG HỚI - VINH

4h30’, 5h30’
6h00’

Ghế ngồi:
100.000
đ

Công nhật

0915354505

6h30’, 7h30’
7h30’, 8h30’
9h00’, 9h30’
11h00’,11h30’
13h30’,14h00’
15h00’, 16h15

Ghế ngồi:
100.000
đ

Công Nhật
0915044976

5h00’, 7h00’
8h00’

Ghế ngồi:
100.000
đ

Nhật Tuấn:
0915272329

12h30’, 
13h00’

Ghế ngồi:
100.000
đ

Quấc Tâm:
 0912846572

15h20’

Ghế ngồi:
 100.000
đ

Phú Sơn
0941167286

15h40’

Ghế ngồi:
100.000
đ

Đại Toàn
0834558686

16h45’

Ghế ngồi:
 100.000
đ

Đại Toàn
0834558686

7.

ĐỒNG HỚI - NAM ĐÀN

12h00’

Ghế ngồi:
85.000
đ

Phú Thương:
0977445498

8.

ĐỒNG HỚI - NAM ĐỊNH

6h15’

Giường nằm: 300.000đ

Khánh Đằng:
0979753759

9.

ĐỒNG HỚI - HẢI PHÒNG

 18h15’

Giường nằm: 290.000đ

Kết Đoàn
0937576576

10.

 
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI
 

18h15’

Giường nằm: 220.000đ

Đức Đạt

0933724666

18h30

Giường nằm: 220.000đ

Tú Hùng
0905199938

19h00’

Giường nằm: 220.000đ

Dũng Hồng:
0975719711

19h45’

Giường nằm: 200.000đ

Khánh Hồng:
 0378282333

  

20h15

Giường nằm: 200.000đ

Anh Việt

0868255858

11.

ĐỒNG HỚI - BẮC NINH
 

19h20’

Giường nằm: 220.000đ

Minh Huy (Tạm ngừng)
0943444555

12.

ĐỒNG HỚI - MÓNG CÁI

12h15’,
17h15’

Giường nằm: 405.000đ

Kim Thành Chính
0963666678
 

II

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE HOÀN LÃO

1.

HOÀN LÃO - ĐÀ NẴNG

20h45’

Giường nằm: 175.000đ

Nhà xe Hạnh Luyến
0912173173

20h00'

Giường nằm
170.000
đ

Nhà xe Nam Tạo
0362.117.117

2.

HOÀN LÃO - HUẾ

04h30’

Ghế ngồi: 90.000đ

Nhà xe Hiền Hà

0905.471.810

5h00’

Nhà xe Xuyến Bình
0914173083

6h00’

Hoàng Hải

0837300575

6h30’

Nhà xe Minh tài
0983371002

7h00’

Nhà xe Tâm Thủy
0912118634

7h15’

Nhà xe Thủy Nghĩa
0948553377

III

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN

1.

BA ĐỒN - ĐÀ NẴNG

5h30’;
20h05’

Ghế ngồi :
140.000đ
Giườngnằm:
160.000đ

Nhà xe  Sỹ Hùng:
0918.862.702

6h15’

Giường nằm:
180.000đ

Nhà xe Thành Đạt:
0977.990.773

7h00’;
11h00’;
20h30’

 
Giường nằm:
165.000đ

Nhà xe  Trung Tín:
0935.735.786
0976.735.786
0983.735.786

 
7h30’;
12h00’;
13h15’;
21h00’

Giường nằm:
160.000đ

Nhà xe  Trung Tín:
0935.055.681
0982.034.194
0935.022.681
0905.416.681

2.

BA ĐỒN-PHÍA BẮC HUẾ

4h00’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Hoàng Mậu:
Số ĐT: 0914.022.219

5h00’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557

5h30’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557

5h45’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Tuấn Điệp
Số ĐT: 0905.030.409

6h00’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà Xe Hoàng Tâm
Số ĐT: 0941.545.758

6h15’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Phương Thành 0915.106.853

6h30’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Hoàng Anh
0983.315.777

6h45’

Ghế ngồi:
110.000đ

Tiến Tâm:
0914.480.010

8h00’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557

8h20’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Tuấn Sơn:
Số ĐT:00935.549.789

9h10’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Tiến Đạt
0914.546.430

9h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Thanh Huề
0914.194.135

10h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Tiến Đạt
0935.246.016

11h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Xuân hiên
0934.763.536

11h15’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Hoa Sen
0914.050.535

11h40’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Hoa Sen
0906.570.484

12h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe hảo Hiền
0984.204.466

12h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Dũng Huế
0913.479.158

13h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Tiến Đạt
0986.268.467

13h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Bảo Điền
0913.426.119

14h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Hoàng Vũ
0943.260.268

14h15’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Hoàng Vũ
0943.260.268

14h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

0918.102.246
0914.553.652

15h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Hồng Mai
0989.031.036

15h15’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Thuyết Minh
0973.233.100

15h30’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Long Vũ
0918.102.246
Nhà xe Thảo Hiền:
0984.204.466

16h00’

Ghế ngồi:
97.000đ

Nhà xe Long Vũ
0918.646.172

2.

BA ĐỒN - PHÍA BẮC HUẾ

7h00’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe
Thanh Nghĩa
0916.390.155

7h15’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe
Tuấn Phương:
0913.439.278

7h45’

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe
 Công Trang
Số ĐT: 0988.637.345

3

BA ĐỒN - A LƯỚI

4h45’

13h15

Ghế ngồi:
130.000đ

Nhà xe Trung Hiếu:
0973.631.631
0975.700.033

4

BA ĐỒN - NGÃ TƯ GA

5h45’

870.000đ

Nhà xe Tuấn Linh:
0913.384.190

5

BA ĐỒN  -  TP.HCM

5h00’

Giường nằm:
967.000đ

Nhà xe Xuân Truyền:
0232.3514.190

6

BA ĐỒN - VŨNG TÀU

5h00’

Giường nằm:
420.000đ

Nhà xe Duy Tùng
0907.842.297

7

BA ĐỒN - BÌNH DƯƠNG

6h00’;

Giường nằm:
650.000đ

Nhà xe Minh Lương
0944.222.852

6h30’

Giường nằm:
500.000đ
 

Nhà xe Hoàng Chung
0905.877.360
0988.877.360

8

 
BA ĐỒN - LAO BẢO
 

5h30’;

Ghế ngồi:
110.000đ

Nhà xe Xuân Trung: 0912.549.702

6h30’;

Ghế ngồi:
110.000đ

Tuấn Phương: 0905689155

6h50’;

Ghế ngồi:
110.000đ

Tiến Dương:
0914022219

11h45’;

Ghế ngồi:
117.000đ

Quang Hà:
 0914.226.049

12h15’

Ghế ngồi:
117.000đ

Quốc Việt:
0982.234.055

13h30’

Ghế ngồi:
117.000đ

Quang Hà:
 0914.226.049

9

BA ĐỒN - VINH

6h30’

Ghế ngồi:
82.000đ

Nhà xe Xuân Trung:
0935.630.337

10

BA ĐỒN - NGHĨA ĐÀN

12h30’

Ghế ngồi:
130.000đ

Nhà xe Thọ Hiền:
0943.494.999

11

BA ĐỒN - HÀ NỘI

19h30’

Giường nằm:
220.000đ

Nhà xe Kỳ Anh 0962.001.339
0976.783.663

IV

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT

1.

QUY ĐẠT - ĐÀ NẴNG

06h00’

Giường nằm: 200.000đ

CT TNHH Phong Phú
0905048050

2.

QUY ĐẠT - TP HCM

04h00’

Giường nằm: 600.000 đ

Nam Khánh
0984040543

6h00

Giường nằm: 560.000 đ

Phúc Anh

0867.606.249

3

QUY ĐẠT- BÌNH DƯƠNG

5h00

Giường nằm: 500.000 đ

An Bình

0967 738 678

4

QUY ĐẠT- ĐẮC LẮC

12h00

Giường nằm: 500.000 đ

Hoàng Anh

0941 442 233

5

QUY ĐẠT - VINH

05h00’

Ghế ngồi: 81.000 đ

HTX Lý Hòa
0948001010

6

QUY ĐẠT - HUẾ

04h00’

Ghế ngồi: 140.000 đ

CT TNHH Phong Phú
0888709345

04h15’

Ghế ngồi: 140.000 đ

Nhà xe Anh Thịnh

0974737290

04h45’

Ghế ngồi: 143.000 đ

Nhà xe Lê Lai
0974.601.796

05h00’

Ghế ngồi: 140.000 đ

HTX Lý Hòa
0961.667.373

7

QUY ĐẠT – HÀ NỘI

18h45

Giường nằm: 250.000đ

Nhà xe Phú Thành

0976.038.039

V

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ

1.

ĐỒNG LÊ - ĐÀ NẴNG

07h15’
19h00’

Giường nằm: 220.000đ

Nhà xe Thanh Nghĩa:
0941.205.333

08h15’

Giường nằm: 190.000đ

Nhà xe Lâm Huề:
0912.677.995

8h50

Giường nằm: 200.000đ

Hà Thanh

0916 156 558

21h00’

Giường nằm: 200.000đ

Nhà xe Phượng Hằng:
0888.777.578

2.

ĐỒNG LÊ - HUẾ

03h45’

Ghế ngồi:
145.000đ

Nhà xe A Núi

0919.659.977

04h00’

Ghế ngồi:
145.000đ

Nhà xe Tuấn Phát

0912.077.087

04h35’

Ghế ngồi:
145.000đ

Nhà xe Vân Anh:
0915.637.373

05h15’

Ghế ngồi:
145.000đ

Nhà xe Long Khánh:
0935.077.776

13h35’

Ghế ngồi:
145.000đ

Nhà xe Thông Nhung:
0972.145.424

3.

ĐỒNG LÊ - TP.HCM

4h00’

Giường nằm:
967.000đ

Nhà xe Xuân Truyền:
0232.3514.190

4

ĐỒNG LÊ - BÌNH DƯƠNG

4h30

Giường nằm:
600.000đ

A Ba Dũng

0913 955 331

4h50

Giường nằm:
500.000đ

Nhà xe Hoàng Sơn 73

0915.173.373

5

ĐỒNG LÊ - BÌNH PHƯỚC

4h30

Giường nằm:
650.000đ

Tuấn Trang

0978 722 833

6

ĐỒNG LÊ- VINH

5h30

Ghế ngồi

100.000

Phú Thành

0855 500 363

VI

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY

1.

LỆ THỦY - ĐÀ NẴNG

5h00’

Ghế ngồi:
110.000
đ

Nhà xe Thành Đạt
0982522522 

5h15’

Nhà xe Thân Lương
0977797813

5h45’

Nhà xe Thiên Phú
0983549181

6h00’

Nhà xe Bình Thương
0935323887

6h15’

Nhà xe
Quang Nguyên
0987399930

6h30’

Giường nằm:
135.000
đ

Nhà xe Mạnh Hương
0987.115.511

6h45’

Ghế ngồi:
100.000
đ 

Nhà xe Mạnh Lực
0976979234

7h15’

Giường nằm:
130.000
đ

Nhà xe Hoàng Trung
0935066852

10h30

Giường nằm:
135.000
đ

Nhà xe Thành Đạt:
0972.522.522

12h00’

Giường nằm:
130.000
đ

Nhà xe Sỹ Hảo
0905544837

12h15’

Giường nằm:
130.000
đ

Nhà xe Hoàng Trung
0906446999

12h45’

Ghế ngồi:
105.000
đ

Nhà xe Thành Nam
0905885960

17h45’

Giường nằm:
130.000
đ

Nhà xe Hoàng Trung
0932545452

18h15’

Giường nằm:
135.000
đ

Nhà xe Thành Đạt
0972522522

2.

LỆ THỦY - HUẾ

4h00’

Ghế ngồi:
72.000
đ

Nhà xe Nam Khôi
0942818253

4h15’

Ghế ngồi:
60.000
đ

Nhà xe Lâm Thanh
0987637637

4h30’

Nhà xe Thanh Loan
0914077695

4h45’

Ghế ngồi:
54.000
đ

Nhà xe Sơn Tâm
0913079638

5h00’

Ghế ngồi:
60.000
đ

Nhà xe Phong Hai
01683126958

5h15’

Ghế ngồi:
72.000
đ

Nhà xe Chiến Liểu
0982540540

5h30’

Ghế ngồi:
60.000
đ

Nhà xe Bình Thương
0905885797

5h45’

Ghế ngồi:
72.000
đ

Nhà xe Hoàng Cường
0915132025

6h00’

Nhà xe Mạnh Hương
0916355677

6h15’

    Ghế ngồi:
    60.000
đ

Nhà xe Lương Quyên
0973515071

6h30’

Ghế ngồi:
72.000
đ

Nhà xe Quang Nguyên
0973209923

6h45’

Nhà xe Hoàng Quyết
0932475260

7h00’

12h00’

Ghế ngồi:
63.000
đ

Nhà xe Ngọc Quang
0914549931

12h15’

Nhà xe Trần Tuấn
0947306090

3.

LỆ THỦY - LAO BẢO

6h00’

Ghế ngồi:
70.000
đ

Nhà xe Xuân Anh
0973266515

6h30’

Nhà xe Minh Hoàng
09166977785

4.

LỆ THỦY - VINH

5h00’
5h30'

Ghế ngồi:
110.000
đ

Nhà xe Hải Băng
0986977123

6h00’

Nhà xe Tuân Lan
0935998977

5.

LỆ THỦY - GIA LAI

14h30’

Giường nằm:
300.000
đ

Nhà xe Tây Nguyên
0977494541

Nhà xe Tây Nguyên
0969422422

6.

LỆ THỦY - TP HCM

5h00’

Giường nằm: 470.000đ

Nhà xe Châu Tuyết
0912718732

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây