HỆ THỐNG VĂN BẢN

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:178 | lượt tải:73

655/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:304 | lượt tải:1

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:203 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:206 | lượt tải:67
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsv

Tuyến ngoại tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 05:34
 TuyếnGiờ xuất bến      Giá véNhà xe
ĐT liên hệ
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1.ĐỒNG HỚI - TPHCM4h30’Giường nằm: 940.000đAnh Minh
0906490333
2.ĐỒNG HỚI - ĐỒNG NAI4h30’Giường nằm: 750.000đMinh Huy
0943444555
3.ĐỒNG HỚI - ĐÀ NẴNG
 
5h30’Giường nằm: 145.000đAnh Qúy
0912190938
5h45’Giường nằm: 165.000đHạnh Luyến
0985898005
6h00’Giường nằm: 130.000đNam Hà
0946772111
6h45’Ghế ngồi: 120.000đKhuyên Lan
0912132995
7h00’Giường nằm: 170.000đHải Hà
0905619619
10h15’Ghế ngồi: 120.000đThành Phát
0912098730
11h40’Giường nằm: 170.000Trung Tín
0982022681
12h00’Giường nằm: 130.000đ0913022681
13h30’Ghế ngồi: 110.000đ0905221764
21h00’Giường nằm: 170.000đHải Hà
0905619619
21h30’Giường nằm: 130.000đNam hà
0946772111
4.ĐỒNG HỚI - HUẾ
 
4h30’Ghế ngồi: 120.000đHạnh Luyến
9085898005
4h45’Ghế ngồi:
95.000đ
0962 352 255
Hiền Lập
5h00’Ghế ngồi:
95.000đ
0915 388 117
Trung Tài
5h15’Ghế ngồi:
95.000đ
0984 636 539
Dũng Tuyết
5h30’Ghế ngồi:
95.000đ
Anh Phương
0912747121
5h45’Ghế ngồi:
95.000đ
Thành Ngân
0905864777
6h15’Ghế ngồi: 100.000đLập Hiền
0961796796
6h45’Ghế ngồi:
90.000đ
Thành Đạt
0905059678
7h15’Ghế ngồi: 100.000đPhi Trường:
 0912403205
ĐỒNG HỚI – HUẾ
 
7h30’Ghế ngồi: 100.000đSum Kiệp:
0904147202
8h00’Ghế ngồi:
95.000đ
Minh An
0985087565
9h30’Ghế ngồi:
90.000đ
Tiến Đạt
0914099339
10h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Minh hưng:
0905750214
11h30’Ghế ngồi:
90.000đ
Anh Kiệm:
0913782485
13h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Minh Huy:
 0906558827
14h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Thanh Tuấn:
0905099975
14h30’Ghế ngồi:
90.000đ
Anh Kiệm:
0913782485
15h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Ngọc Linh:
0902064483
 
15h30’Ghế ngồi:
90.000đ
16h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Hoàng Vũ:
0914553652
16h30’Ghế ngồi:
90.000đ
Long Vũ
0918646172
17h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Hoàng Vũ:
0914125306
5. 
ĐỒNG HỚI - LAO BẢO
 
5h30’Ghế ngồi:
105.000đ
Vân Lê
0934773645
5h45’Ghế ngồi:
105.000đ
Hiền Lương:
0973893540
12h00’Ghế ngồi:
90.000đ
Lao Bảo
0941797913
6.ĐỒNG HỚI - VINH4h30’, 5h30’
6h00’
Ghế ngồi:
100.000đ
Công nhật (Hoa diễn)
0915354505
6h30’, 7h30’
7h30’, 8h30’
9h00’, 9h30’
11h00’,11h30’
13h30’,14h00’
15h00’, 16h15
Ghế ngồi:
100.000đ
Công Nhật
( Minh Hiển)
0915044976
5h00’, 7h00’
8h00’
Ghế ngồi:
100.000đ
Nhật Tuấn:
0915272329
12h30’, 
13h00’
Ghế ngồi:
100.000đ
Quấc Tâm:
 0912846572
15h20’Ghế ngồi:
 100.000đ
Phú Sơn
0941167286
15h40’Ghế ngồi:
100.000đ
Đại Toàn
0834558686
16h45’Ghế ngồi:
 100.000đ
Bang Hải
0988227797
7.ĐỒNG HỚI - NAM ĐÀN12h00’Ghế ngồi:
85.000đ
Phú Thương:
0977445498
8.ĐỒNG HỚI - NAM ĐỊNH4h00’,
6h15’
Giường nằm: 300.000đKhánh Đằng:
0979753759
9.ĐỒNG HỚI - HẢI PHÒNG 18h15’Giường nằm: 290.000đKết Đoàn
0937576576
10. 
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI
 
18h00’Giường nằm: 220.000đTú Hùng
0905199938
18h45’Giường nằm: 200.000đKhánh Hồng:
 0378282333
19h00’Giường nằm: 220.000đDũng Hồng:
0975719711
11.ĐỒNG HỚI - BẮC NINH
 
19h20’Giường nằm: 220.000đMinh Huy
0943444555
12.ĐỒNG HỚI - MÓNG CÁI12h15’,
17h15’
Giường nằm: 405.000đKim Thành Chính
0963666678
 
13.Đồng Hới - Tuyên Quang15h30'Giường nằm:
600.000đ
HTX ôtô Thành Tuyên
02073823322
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE HOÀN LÃO
1.HOÀN LÃO - ĐÀ NẴNG20h45’Giường nằm: 175.000đNhà xe Hạnh Luyến
0912173173
2.HOÀN LÃO - HUẾ04h00’Ghế ngồi: 90.000đNhà xe Hoàng Quốc Việt
0813659218
5h00’Nhà xe Xuyến Bình
0914173083
6h00’Nhà Hoài Ân
0978565066
6h30’Nhà xe Minh tài
0983371002
7h00’Nhà xe Tâm Thủy
0912118634
7h15’Nhà xe Thủy Nghĩa
0948553377
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1.BA ĐỒN - ĐÀ NẴNG5h30’;
20h05’
Ghế ngồi :
140.000đ
Giườngnằm:
160.000đ
Nhà xe  Sỹ Hùng:
0918.862.702
6h15’Giường nằm:
180.000đ
Nhà xe Thành Đạt:
0977.990.773
7h00’;
11h00’;
20h30’
 
Giường nằm:
165.000đ
Nhà xe  Trung Tín:
0935.735.786
0976.735.786
0983.735.786
 
7h30’;
12h00’;
13h15’;
21h00’
Giường nằm:
160.000đ
Nhà xe  Trung Tín:
0935.055.681
0982.034.194
0935.022.681
0905.416.681
2.BA ĐỒN-PHÍA BẮC HUẾ4h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hoàng Mậu:
Số ĐT: 0914.022.219
5h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557
5h30’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557
5h45’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Tuấn Điệp
Số ĐT: 0905.030.409
6h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà Xe Hồng Mai
Số ĐT: 0913.080.603
6h15’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Phương Thành 0915.106.853
6h30’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hoàng Anh
0983.315.777
6h45’Ghế ngồi:
110.000đ
Tiến Tâm:
0914.480.010
8h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hồng Nhung:
Số ĐT: 0912.637.557
8h20’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Tuấn Sơn:
Số ĐT:00935.549.789
9h10’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Tiến Đạt
0914.546.430
9h30’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Thanh Huế
0914.194.135
10h30’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Tiến Đạt
0935.246.016
11h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Xuân hiên
0934.763.536
11h15’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Hoa Sen
0914.050.535
11h40’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Hoa Sen
0906.570.484
12h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe hảo Hiền
0984.204.466
12h30’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Dũng Huế
0913.479.158
13h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Tiến Đạt
0986.268.467
13h30’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Bảo Điền
0913.426.119
14h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Hoàng Vũ
0943.260.268
14h15’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Hoàng Vũ
0943.260.268
14h30’Ghế ngồi:
97.000đ
0918.102.246
0914.553.652
15h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Hồng Mai
0989.031.036
15h15’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Thuyết Minh
0973.233.100
15h30’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Long Vũ
0918.102.246
Nhà xe Thảo Hiền:
0984.204.466
16h00’Ghế ngồi:
97.000đ
Nhà xe Long Vũ
0918.646.172
2.BA ĐỒN – PHÍA BẮC HUẾ7h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe
Thanh Nghĩa
0916.390.155
7h15’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe
Tuấn Phương:
0913.439.278
7h45’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe
 Công Trang
Số ĐT: 0988.637.345
3.BA ĐỒN - NGÃ TƯ GA5h45’870.000đNhà xe Tuấn Linh:
0913.384.190
4.BA ĐỒN  -  TP.HCM5h00’;
5h20’;
5h30’
Giường nằm:
967.000đ
Nhà xe Xuân Truyền:
0232.3514.190
5.BA ĐỒN - VŨNG TÀU5h00’Giường nằm:
420.000đ
Nhà xe Duy Tùng
0907.842.297
6.BA ĐỒN - BÌNH DƯƠNG6h00’;Giường nằm:
650.000đ
Nhà xe Minh Lương
0944.222.852
6h30’Giường nằm:
500.000đ
 
Nhà xe Hoàng Chung
0905.877.360
0988.877.360
7.BA ĐỒN - BÌNH PHƯỚC6h00’Giường nằm:
942.000đ
0966.828.852
8.BA ĐỒN - GIA LAI13h00’Giường nằm:
390.000đ
Nhà Xe Tiến Dũng
0964.178.181
10. 
BA ĐỒN - LAO BẢO
 
5h30’;Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Xuân Trung: 0912.549.702
6h30’;Ghế ngồi:
110.000đ
Tuấn Phương: 0905689155
6h50’;Ghế ngồi:
110.000đ
Tiến Dương:
0914022219
11h45’;Ghế ngồi:
117.000đ
Quang Hà:
 0914.226.049
12h15’Ghế ngồi:
117.000đ
Quốc Việt:
0982.234.055
13h30’Ghế ngồi:
117.000đ
Quang Hà:
 0914.226.049
11.BA ĐỒN - VINH6h30’Ghế ngồi:
82.000đ
Nhà xe Xuân Trung:
0935.630.337
12.BA ĐỒN - NGHĨA ĐÀN12h30’Ghế ngồi:
130.000đ
Nhà xe Thọ Hiền:
0943.494.999
13.BA ĐỒN - HÀ NỘI20h00’
22h15'
Giường nằm:
230.000đ
Nhà xe  Quyền Giang
0868.117789
19h30’
5h30'
Giường nằm:
220.000đ
Nhà xe Kỳ Anh 0962.001.339
0976.783.663
14.BA ĐỒN - A LƯỚI5h45’Ghế ngồi:
130.000đ
Nhà xe Trung Hiếu:
0973.631.631
0975.700.033
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1.QUY ĐẠT - ĐÀ NẴNG06h00’; 19h30'Giường nằm: 200.000đCT TNHH Phong Phú
0905048050
2.QUY ĐẠT - TP HCM04h00’Giường nằm: 600.000 đCT TNHH Hoàng Châu
0984040543
3.QUY ĐẠT - VINH05h00’Ghế ngồi: 81.000 đHTX Lý Hòa
0948001010
06h00’Ghếngồi:
81.000 đ
HTX Lý Hòa
0985052052
4.QUY ĐẠT – HUẾ04h00’Ghế ngồi: 140.000 đCT TNHH Phong Phú
0888709345
04h45’Ghế ngồi: 143.000 đHTX Phú Thành
0974601796
05h00’Ghế ngồi: 140.000 đHTX Lý Hòa
0961667373
VXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1.ĐỒNG LÊ - ĐÀ NẴNG07h15’
19h00’
Giường nằm: 220.000đNhà xe Thanh Nghĩa:
0941.205.333
08h15’Giường nằm: 190.000đNhà xe Lâm Huề:
0912.677.995
21h00’Giường nằm: 200.000đNhà xe Phượng Hằng:
0888.777.578
2.ĐỒNG LÊ - HUẾ4h20'
10h15'
Giường nằm: 200.000đNhà xe Hà Thanh:
0978.433.558
0916.156.558
04h35’Ghế ngồi:
145.000đ
Nhà xe Vân Anh:
0915.637.373
05h15’Ghế ngồi:
145.000đ
Nhà xe Long Khánh:
0935.077.776
06h15’Ghế ngồi:
124.000đ
Nhà xe Thảo My:
0905.195.333
13h35’Ghế ngồi:
145.000đ
Nhà xe Thông Nhung:
0972.145.424
3.ĐỒNG LÊ - TP.HCM4h00’Giường nằm:
967.000đ
Nhà xe Xuân Truyền:
0232.3514.190
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1.LỆ THỦY - ĐÀ NẴNG5h00’Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Thành Đạt
0982522522 
5h15’Nhà xe Thân Lương
0977797813
5h30’Nhà xe Lâm Thanh
0978115511
5h45’Nhà xe Thiên Phú
0983549181
6h00’Nhà xe Bình Thương
0935323887
6h15’Nhà xe
Quang Nguyên
0987399930
6h30’Giường nằm:
130.000đ
Nhà xe Diệu Phong
0916840550
6h45’ Nhà xe Mạnh Lực
0976979234
7h15’Giường nằm:
130.000đ
Nhà xe Hoàng Trung
0935066852
10h30Giường nằm:
150.000đ
Nhà xe Thành Đạt:
0972.522.522
12h00’Giường nằm:
130.000đ
Nhà xe Sỹ Hảo
0905544837
12h15’Giường nằm:
130.000đ
Nhà xe Hoàng Trung
0906446999
12h45’Ghế ngồi:
105.000đ
Nhà xe Thành Nam
0905885960
17h45’Giường nằm:
130.000đ
Nhà xe Hoàng Trung
0932545452
21h00’Giường nằm:
150.000đ
Nhà xe Thành Đạt
0972522522
2.LỆ THỦY - HUẾ4h00’Ghế ngồi:
72.000đ
Nhà xe Nam Khôi
0942818253
4h15’Ghế ngồi:
60.000đ
Nhà xe Lâm Thanh
0987637637
4h30’Nhà xe Thanh Loan
0914077695
4h45’Ghế ngồi:
54.000đ
Nhà xe Sơn Tâm
0913079638
5h00’Ghế ngồi:
60.000đ
Nhà xe Phong Hai
01683126958
5h15’Ghế ngồi:
72.000đ
Nhà xe Chiến Liểu
0982540540
5h30’Ghế ngồi:
60.000đ
Nhà xe Bình Thương
0905885797
5h45’Ghế ngồi:
72.000đ
Nhà xe Hoàng Cường
0915132025
6h00’Nhà xe Mạnh Hương
0916355677
6h15’    Ghế ngồi:
    60.000đ
Nhà xe Lương Quyên
0973515071
6h30’Ghế ngồi:
72.000đ
Nhà xe Quang Nguyên
0973209923
6h45’Nhà xe Hoàng Quyết
0932475260
12h00’Ghế ngồi:
63.000đ
Nhà xe Ngọc Quang
0914549931
12h15’Nhà xe Trần Tuấn
0947306090
3.LỆ THỦY - LAO BẢO5h30’Ghế ngồi:
70.000đ
Nhà xe Sáu Uyên
0979207157
6h00’Nhà xe Xuân Anh
0973266515
6h30’Nhà xe Minh Hoàng
09166977785
4.LỆ THỦY - VINH5h00’
5h30'
Ghế ngồi:
110.000đ
Nhà xe Hải Băng
0986977123
6h00’Nhà xe Tuân Lan
0935998977
6h30’Nhà xe Anh Thư
0975964111
5.LỆ THỦY - GIA LAI14h30’Giường nằm:
300.000đ
Nhà xe Tây Nguyên
0977494541
Nhà xe Tây Nguyên
0969422422
6.LỆ THỦY - TP HCM5h00’Giường nằm: 470.000đNhà xe Châu Tuyết
0912718732
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây