HỆ THỐNG VĂN BẢN

41/2023/QĐ-UBND

Quy định mới về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Lượt xem:100 | lượt tải:22

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:1239 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:1517 | lượt tải:413

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:1669 | lượt tải:452
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsvquangcao

Tuyến nội tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 05:46
BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN NỘI TỈNH
(Tính từ ngày 01/02/2024) 
TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1ĐỒNG HỚI - LỆ THỦY11h00';15h00'73B-009.1429 ghế 28,000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Minh0918853848
2ĐỒNG HỚI - THÁI THỦY09h15';16h00'73B-003.6016 ghế 35,000HTX VTHK
 Kiến Giang
Giang Tiến0913011969
09h00';16h15'73B-008.9629 ghế 36,000HTX VTHK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0984734160
3ĐỒNG HỚI - QUẢNG ĐÔNG09h15'; 15h15'73B-011.5929 ghế 42,000HTX VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0989430732
4ĐỒNG HỚI - RÒON09h00'; 16h00'73B-006.9829 ghế 40,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0975232802
5ĐỒNG HỚI - QUẢNG THỦY07h00'73B-009.0029 ghế 42,000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Hóa0919261463
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE NAM LÝ
1NAM LÝ - QUẢNG HỢP09h15'; 15h15'73B-008.8229 ghế 34,000HTX ô tô VTHK
Sông Gianh
Bình An0986452093
2NAM LÝ - THANH LẠNG05h15'73B-009.1029 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0935936988
11h30'73B-008.2629 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945689287
13h30'73E-003.7316 ghế98,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Đức Hiếu0385601789
14h30'73B-008.4929 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nam Lý0918845717
3NAM LÝ - HIỀN NINH09h00'73B-009.6829 ghế 25,000HTX VTHK
Hiền Ninh
Hiền Ninh0905906271
4NAM LÝ - AN NINH09h30'73F-000.7329 ghế 25,000HTX vận tải
ô tô Lệ Ninh
 Xuân Anh 0973385547
5NAM LÝ - RÒON08h45'; 16h30'73B-000.9629 ghế 30,000HTX ô tô VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0975232020
6NAM LÝ - MAI THỦY09h40'; 16h15'73F-000.0829 ghế 36,000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhương Nhất0911318555
08h45'; 16h45'73B-010.5629 ghế 31,000Công ty CP VT
ô tô QB
Đức Lương0911376866
10h20'; 16h30'73B-009.4129 ghế 35,000HTX VTHK
Kiến Giang
Hải Liên0982964768
7NAM LÝ - MỸ ĐỨC09h30'; 16h00'73F-000.3329 ghế 30,000HTX VTHK
Lệ Ninh
Hoàng Cường0915464343
8NAM LÝ - QUẢNG CHÂU11h00'; 17h15'73B-011.7016 ghế 45,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Trang0985010394
9NAM LÝ - QUẢNG SƠN09h50'; 14h30'73B-009.1129 ghế 42,000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0974044468
10NAM LÝ - ĐỒNG LÊ10h10'73E-004.9616 ghế98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Hùng Hiền0963620378
10h50'73B-011.9129 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0986397305
12h30'73F-000.3129 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0973152404
12h50'73B-011.3716 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0973152404
15h00'73F-000.0129 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0833567676
16h00'73F-000.4229 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhú Thành0915431440
17h30'73B-003.1029 ghế66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
18h00'73B-009.5516 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
11NAM LÝ - VĂN HÓA13h30'73B-005.2929 ghế 51,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Châu Anh0985926773
07h45';
16h45'
73B-012.9716 ghế50,000Công ty TNHH Phong PhúPhan Anh0889627567
12NAM LÝ - TROÓC05h20'; 10h45'73F-000.0516 ghế 58,000HTX Phú Thành Tuyên MinhĐạt Dũng 0911858772
06h15'73B-001.5916 ghế 58,000HTX Phú Thành Tuyên MinhMinh Anh0834773968
07h00'; 15h00'73B-011.0316 ghế 62,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoài Niệm0824724333
07h40'; 12h40'73F-000.0216 ghế 58,000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0911664005
08h30'; 14h10'73B-011.0516 ghế 58,000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0944912564
10h00'; 16h00'73B-006.4629 ghế 62,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Bằng Châu0915133839
13NAM LÝ - QUẢNG THẠCH06h20'; 11h30'73B-011.5716 ghế 38,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Quang Huy0888384568
14NAM LÝ - CAO QUẢNG11h40'73B-005.9016 ghế 70,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Danh Phát0812419979
15NAM LÝ - LÂM HÓA11h15'73F-005.8529 ghế 108,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Thành Trung0943589175
16NAM LÝ - TÂN HÓA10h25'73F-000.8429 ghế 63,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0982710729
17NAM LÝ -TRUNG HÓA9h40(15 ngày  đầu tháng)73B-011.2529 ghế 75,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977731143
9h40(15 ngày cuối tháng)73B-011.0029 ghế 75,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912515039
13h20'73B-009.3116 ghế75,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0973461667
14h00'73B-009.2229 ghế 75,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845353637
18NAM LÝ - QUY ĐẠT05h10'73B-000.5516 ghế 76,000Công ty TNHH Phong PhúĐồng Hải0975093606
06h45'73B-011.3529 ghế70,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuyết Hải0336014059
08h30'73B-010.2229 ghế70,000Công ty CP VT
ô tô QB
Đình Nhâm0918921016
10h40'73F-005.1816 ghế 68,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0828005222
11h35'73B-007.4316 ghế68,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaLâm Diệu0905776663
12h30'73F-005.4516 ghế76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhThành Bách0859459383
13h30'73F-005.0916 ghế76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTuấn Hóa0915595159
14h10'73F-005.4916 ghế 76,000Công ty TNHH Phong PhúDuyên Thủy0912.502.013
15h30'73B-009.7016 ghế 76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0975357999
16h40'73F-004.8716 ghế 76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0916525152
17h10'73B-004.9417 ghế76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0859727595
17h25'73G-001.7016 ghế 76,000Công ty TNHH Phong PhúDuyên Thủy0888390444
19NAM LÝ - CHA LO05h40'73B-010.7816 ghế115,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMinh Tâm0816730373
7h40'(15 ngày  đầu tháng)73B-006.2029 ghế 103,000HTX ô tô VTHK
Sông Gianh
Minh Hải0949512111
7h40'(15 ngày cuối tháng)73B-007.6429 ghế 103,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975006111
08h00'73B-007.6429 ghế 103,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975.006.111
09h00'73F-004.5717 ghế 115,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaLong Nhật0975357999
12h00'73B-006.2529 ghế 150,000HTX CKVT ô tô Huy HoàngHoàng Vũ0979614005
20NAM LÝ - THƯỢNG HÓA06h15'(15 ngày cuối tháng)73B-011.2529 ghế 75,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Khánh Thuận0977731143
06h15'(15 ngày đầu tháng)73B-011.0029 ghế 75,000HTX vận tải
ô tô Lý Hòa
Hoàng Linh0912515039
21NAM LÝ- HÓA TIẾN07h15'73B-003.3529 ghế 85,000Công ty CP VT
ô tô QB
Minh Hải0949512111
16h20'73B-000.9029 ghế 91,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945173773
22NAM LÝ - TRƯỜNG SƠN07h30'73B-006.0616 ghế 85,000HTX VTHK
Hiền Ninh
A Hùng0935452222
13h30'73F-002.5916 ghế90,000HTX CKVT ô tô Huy HoàngQuyết Giang0949512779
23NAM LÝ - QUẢNG TIẾN06h00';
11h45'
73F-005.6716 ghế40,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Thanh Dũng0974707505
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - ĐỒNG LÊ06h30'73B-000.2329 ghế 36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0912.637.168
2BA ĐỒN - ĐỒNG HÓA12h45'73B- 000.8329 ghế 36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Trần Phong0979.189.614
3BA ĐỒN - THANH LẠNG11h30'73B-002.0716 ghế60,000Công ty CP VT
ô tô QB
Nam Lý0915.432.775
4RÒON - BA ĐỒN - ĐỒNG HỚI06h15'73B-006.9829 ghế 40,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0963.817.174
13h30'
5BA ĐỒN - CHA LO06h50'73B-007.5819 ghế135,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Minh Lương0912.637.256
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1ĐỒNG LÊ - BA ĐỒN09h45'73B-000.2329 ghế 36,000HTX VTHK
Sông Gianh
Tuấn Phương0912.637.168
2THANH LẠNG - ĐỒNG LÊ - BA ĐỒN07h40'73B-002.0716 ghế 60,000Công ty CP vận tải
ô tô QB
Nam Lý0915.432.775
3ĐỒNG LÊ- NAM LÝ04h30'73E-004.9616 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Hùng Hiền0963.620.378
05h00'73F-000.4229 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0915.431.440
05h30'73B-011.9129 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Tài Tuấn0965.460.399
06h00'73F-000.0129 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0973.152.404
06h30'73B-011.3716 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0973.152.404
07h00'73F-000.3129 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0917.737.765
11h45'73B-003.1029 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nhã Thi0986.975.157
12h15'73B-009.5516 ghế 66,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
  Nhã Thi0986.975.157
4THANH LẠNG - NAM LÝ08h00'73B-008.4929 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nhã Thi0795.175.679
09h15'73E-003.7316 ghế 98,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Hùng Oanh0373.093.606
11h15'73B-009.1029 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Anh Tài0931.394.567
17h30'73B-008.2629 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945.689.287
VXUAT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1LÂM HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ16h30'73F-005.8529 ghế 108,000HTX Phú Thành Tuyên MinhThành Trung0943.589.175
2CHA LO - BA ĐỒN14h20'73B-007.5829 ghế 145,000HTX VTHK
Sông Gianh 
Minh Lương0912.637.526
3TÂN HÓA- QUY ĐẠT - NAM LÝ16h00'73F-000.8429 ghế 63,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0982.469.321
4TRUNG HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ07h45'73B-009.3116 ghế75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0973.461.667
09h30'73B-009.2229 ghế 75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0845.353.637
14h00'(15 ngày đầu tháng)73B-011.2529 ghế 75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Khánh Thuận0989.469.321
14h00'(15 ngày cuối tháng)73B-011.0029 ghế 75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Hoàng Linh0977.731.143
5QUY ĐẠT - NAM LÝ04h30'73B-007.4316 ghế 68,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Lâm Diệu0905.776.663
05h00'73B-005.1816 ghế68,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0845.353.637
05h30'73F-005.4516 ghế 76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTân Hóa0886.633.173
05h50'73F-005.0916 ghế 76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTuấn Hóa0919.696.685
06h20'73F-005.4916 ghế76,000Công ty TNHH Phong PhúDuyên Thủy0912.502.013
06h45'73B-009.7029 ghế 76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0916.525.152
10h15'73F-004.8717 ghế76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0859.727.595
11h00'73G-001.7016 ghế76,000Công ty TNHH Phong PhúDuyên Thủy0888.390.444
11h45'73F-004.9417 ghế76,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0975.357.999
12h45'73B-010.2229 ghế 70,000Công ty CP vận tải ô tô QBĐình Nhâm0918.921.016
13h10'73B-011.3529 ghế 70,000Công ty CP vận tải ô tô QBTuyết Hải0905.350.778
15h30'73B-000.5516 ghế 76,000Công ty TNHH Phong PhúAnh Nguyệt0975.093.606
6CHA LO - NAM LÝ08h15'73B-006.2529 ghế 150,000HTX CKVT ô tô Huy HoàngHoàn Vũ0979.614.005
14h35'(15 ngày đầu tháng)73B-006.2029 ghế 132,000HTX VTHK
Sông Gianh 
Minh Hải0888.709.123
14h35'(15 ngày cuối tháng)73B-007.6429 ghế 103,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975.006.111
15h05'73B-011.3829 ghế 103,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975.006.111
15h40'73B-010.7829 ghế 115,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Minh Tâm0812.111.173
17h00'73B-004.5729 ghế 115,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Long Nhật0912.786.599
7THƯỢNG HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ13h30'(15 ngày đầu tháng)73B-011.0029 ghế 75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Hoàng Linh0989.469.321
13h30'(15 ngày cuối tháng)73B-011.2529 ghế 75,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Khánh Thuận0977.731.143
8HÓA TIẾN - QUY ĐẠT - NAM LÝ12h25'73B-003.3529 ghế 85,000Công ty CP vận tải ô tô QBMinh Hải0949.512.111
07h15'73B-000.9029 ghế 91,000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhú Thành0945.173.773
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1LỆ THỦY - ĐỒNG HỚI13h00'; 17h00'73B-009.1429 ghế 28,000Công ty CP vận tải ô tô QBVăn Minh0918853848

Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây