HỆ THỐNG VĂN BẢN

Quyết định số 733/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:779 | lượt tải:0

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:1013 | lượt tải:299

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:1054 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:1154 | lượt tải:344
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsvquangcao

Tuyến nội tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 05:46
BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN NỘI TỈNH
(Tính từ ngày 01/01/2023) 
TTTuyếnGiờ xuất bếnBiển kiểm soát xeLoại xeGiá vé (đồng/vé)Tên đơn vị vận tảiTên nhà xeSố điện thoại liên hệ của nhà xe
IXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI
1ĐỒNG HỚI - LỆ THỦY11h00;15h0073B-009.1429 ghế 31.000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Minh0918853848
2ĐỒNG HỚI - THÁI THỦY09h15;16h0073B-003.6016 ghế 30.000HTX VTHK
 Kiến Giang
Giang Tiến0913011969
09h00;16h1573B-008.9629 ghế 30.000HTX VTHK
 Lệ Ninh
Mạnh Hương0984734160
3ĐỒNG HỚI - QUẢNG ĐÔNG05h45; 13h3073B-004.3429 ghế 61.000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Tư0944700158
09h15; 15h1573B-011.5929 ghế 42.000HTX VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0989430732
5ĐỒNG HỚI - QUẢNG LƯU06h00; 12h1573B-009.3729 ghế 30.000Công ty TNHH
DV VT Phong phú
Anh Duy0915082773
6ĐỒNG HỚI - RÒON09h00; 16h0073B-006.9829 ghế 44.000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0975232802
7ĐỒNG HỚI - QUẢNG THỦY7h0073B-009.0029 ghế 46.000Công ty CP VT
ô tô QB
Anh Hóa0919261463
IIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE NAM LÝ
1NAM LÝ - QUẢNG HỢP09h15; 15h1573B-008.8229 ghế 34.000HTX VTHK
Sông Gianh
Bình An02323822341
2NAM LÝ - THANH LẠNG05h1573B-009.1029 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0931394567
11h3073B-008.2629 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945689287
13h3073B-006.0329 ghế 98,000HTX DVHT Hùng Hiền0963620378
14h3073B-008.4929 ghế 98,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nam Lý0918845717
3NAM LÝ - HIỀN NINH09h1573B-009.6829 ghế 25.000HTX VTHK
Hiền Ninh
Hiền Ninh0905906271
4NAM LÝ - AN NINH09h3073B-000.4029 ghế 25.000HTX Vận tải
KH Lệ Ninh
 Xuân Anh 0973385547
5NAM LÝ - RÒON08h45; 16h3073B-000.9629 ghế 30.000HTX VTHK
Sông Gianh
Khuyên Võ0975232020
6NAM LÝ - PHÚ THỦY09h45; 16h0073B-006.6325 ghế 28.000HTX Vận tải
HK Kiến Giang 
Phúc Nguyên0919484456
7NAM LÝ - MAI THỦY09h40; 16h1573F-000.0829 ghế 36.000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhương Nhất0911318555
08h30; 16h4573B-010.5629 ghế 31.000Công ty CP VTô tô QBĐức Lương0911376866
10h20; 16h3073B-009.4129 ghế 31.000HTX VTHK Kiến GiangHải Liên0982964768
8NAM LÝ - MỸ ĐỨC09h30; 16h0073F-0003329 ghế 30.000HTX VTHK
Lệ Ninh
Hoàng Cường0915464343
9NAM LÝ - QUẢNG CHÂU11h00; 17h1573B-011.7016 ghế 50.000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0985010394
10NAM LÝ - QUẢNG SƠN09h50; 14h3073B-009.1129 ghế 46.000Công ty CP VT
ô tô QB
Công ty CP VT ô tô0974044468
11NAM LÝ - ĐỒNG LÊ10h5073B-011.9129 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0986397305
12h3073F-000.3129 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0971.737.766
12h5073B-0113716 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0973152404
15h0073F-000.0129 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTrí Hậu0833567676
16h0073F-000.4229 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhú Thành0915431440
17h3073B-003.1029 ghế66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
18h0073B009.5516 ghế 66.000HTX Phú Thành Tuyên MinhNhã Thi0986975157
12NAM LÝ - VĂN HÓA13h3073B-005.2929 ghế 51.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Châu Anh0985926773
13NAM LÝ - TROÓC05h30,10h4573F-000.0516 ghế 58.000HTX Phú Thành Tuyên MinhĐạt Dũng 0911858772
06h1573B-001.5916 ghế 58.000HTX Phú Thành Tuyên MinhMinh Anh0834773968
07h00,15h0073B-011.0316 ghế 62.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoài Niệm0824724333
07h40,12h4073F-000.0216 ghế 58.000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0911664005
08h30,14h1073B-011.0516 ghế 58.000HTX Phú Thành Tuyên MinhThảo Vân0944912564
10h00,16h0073B-006.4629 ghế 62.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaBằng Châu0915133839
15h1573F-000.0516 ghế 58.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Đạt Dũng 0911858772
14NAM LÝ - QUẢNG THẠCH06h20; 11h3073B-011.5716 ghế 38.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Quang Huy0888384568
15NAM LÝ - CAO QUẢNG11h4073B-005.9016 ghế 70,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Danh Phát0812419979
16NAM LÝ - LÂM HÓA11h1573F-000.3229 ghế 108,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Thành Trung0943589175
17NAM LÝ - TÂN HÓA10h2573F-000.8429 ghế 63,000HTX Vận tải
ô tô Lý Hòa
Mạnh Hùng0982710729
18NAM LÝ -TRUNG HÓA9h45(15 ngày  đầu tháng)73B-011.2529 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977731143
9h45(15 ngày cuối tháng)73B011.0029 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912515039
13h2073B-004.8729 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845353637
14h0073B-009.2229 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845353637
17h1073B-000.5229 ghế 76.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0859727595
19NAM LÝ - QUY ĐẠT05h1073B-000.5516 ghế 76.000Công ty TNHH Phong PhúĐồng Hải0918249818
06h4573B-011.3529 ghế77.000Công ty CP VT ô tô QBTuyết Hải0336014059
08h3073B-010.2229 ghế77.000Công ty CP VT ô tô QBĐình Nhâm0918921016
11h3573B-007.4316 ghế68.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaLâm Diệu0905776663
12h3073B-008.5216 ghế 76.000HTX Phú Thành Tuyên MinhTân Hóa0859459383
15h3073B-010.7816 ghế 76.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0975357999
16h4073F-000.0716 ghế 76.000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0916525152
20NAM LÝ - CHA LO07h40(15đt)73B-006.2029 ghế 103.000HTX VTHK  Sông GianhMinh Hải0949512111
07h40(15ct)73B-011.3829 ghế 103.000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975006111
09h0073B-010.9129 ghế 115.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0912589457
12h0073B-006.2529 ghế 150.000HTX CKVT ô tô Huy HoàngHoàn Vũ0979614005
21NAM LÝ - THƯỢNG HÓA06h15(15 ngày cuối tháng)73B-011.2529 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977731143
06h15(15 ngày đầu tháng)73B011.0029 ghế 75.000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912515039
22NAM LÝ- HÓA TIẾN07h1573B-003.3529 ghế 94.000Công ty CP VT
ô tô QB
Minh Hải0949512111
16h2073B-000.9029 ghế 91.000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945173773
IIIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN
1BA ĐỒN - ĐỒNG LÊ06h30'73B-003.3929 ghế 36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Sỹ Hùng0915.000.455
2BA ĐỒN - ĐỒNG HÓA12h45'73B- 0008329 ghế 36,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Trần Phong0979.189.614
3BA ĐỒN - THANH LẠNG11h30'73B-002.0729 ghế 60,000Công ty CP VT
ô tô QB
Nam Lý0915.432.775
4RÒON - BA ĐỒN - ĐỒNG HỚI06h15'73B-006.9829 ghế 40,000Công ty CP VT
ô tô QB
Tuấn Hùng0963.817.174
13h30'
5BA ĐỒN - CHA LO05h30'73B-007.5829 ghế 100,000HTX  VTHK
Sông Gianh
Minh Lương0917.670.303
06h50'73B-001.5016 ghế 0912.637.256
IVXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ
1ĐỒNG LÊ - BA ĐỒN09h45'73B-003.3929 ghế 36,000HTX VTHK
Sông Gianh
Sỹ Hùng0915.000.455
2THANH LẠNG - ĐỒNG LÊ - BA ĐỒN07h40'73B-002.0716 ghế 60,000Công ty CP VT
ô tô QB
Nam Lý0915.432.775
3ĐỒNG LÊ- NAM LÝ05h00'73B-009.5516 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
  Nhã Thi0986.975.157
05h45'73F-000.4229 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0915.431.440
06h15'73B-011.9129 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Tài Tuấn0965.460.399
06h45'73F-000.0129 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0833.567.676
08h30'73B-011.3716 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0917.737.765
09h15'73F-000.3129 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Trí Hậu0917.737.766
11h45'73B-003.1033 ghế 52,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nhã Thi0986.975.157
4THANH LẠNG - NAM LÝ08h00'73B-008.4929 ghế 77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Nhã Thi0795.175.679
09h15'73B-006.0329 ghế 77,000HTX DVHTVT
Nam Gianh
Hùng Hiền0963.620.378
11h15'73B-009.1029 ghế 77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Anh Tài0931.394.567
17h30'73B-008.2629 ghế 77,000HTX Phú Thành
Tuyên Minh
Phú Thành0945.689.287
VXUAT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT
1LÂM HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ16h30'73F-000.3229 ghế 95,000HTX Phú Thành Tuyên MinhThành Trung0943.589.175
2CHA LO - BA ĐỒN12h15'73B-007.5829 ghế 100,000HTX VTHK Sông GianhMinh Lương0917.670.303
14h20'73B-001.5016 ghế 100,000HTX VTHK Sông GianhMinh Lương0912.637.526
3TÂN HÓA- QUY ĐẠT - NAM LÝ16h00'73B-008.6429 ghế 63,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0982.710.729
4TRUNG HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ07h45'73B-004.8729 ghế 65,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845.353.637
09h30'73B-009.2229 ghế 65,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaMạnh Hùng0845.353.637
10h15'73B-000.5229 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0859.727.595
14h00'73B-011.2529 ghế 75,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0977.731.143
5QUY ĐẠT - NAM LÝ04h30'73B-007.4316 ghế 68,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaHoàng Linh0912.515.039
15h30'73B-000.5516 ghế 60,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaLâm Diệu0905.776.663
05h30'73B-008.5216 ghế 66,000Công ty TNHH Phong PhúĐồng Hải0918.249.818
06h45'73B-010.7816 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhTân Hóa0859.459.383
11h45'73F-000.0729 ghế 66,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0916.525.152
12h45'73B-010.2229 ghế 70,000HTX Phú Thành Tuyên MinhLong Nhật0975.357.999
13h10'73B-011.3529 ghế 70,000Công ty CP vận tải ô tô QBĐình Nhâm0918.921.016
6CHA LO - NAM LÝ08h15'73B-006.2529 ghế 120,000Công ty CP vận tải ô tô QBTuyết Hải0336.014.059
14h15'73B-011.3829 ghế 100,000HTX CKVT ô tô Huy HoàngHoàn Vũ0979.614.005
14h35'73B-006.2029 ghế 103,000Công ty TNHH Phong PhúPhong Phú0975.006.111
17h00'73B-010.9129 ghế 115,000HTX VTHK Sông Gianh Minh Hải0949.512.111
7THƯỢNG HÓA - QUY ĐẠT - NAM LÝ13h30'73B-011.0029 ghế 65,000HTX Vận tải ô tô Lý HòaKhánh Thuận0912.589.457
8HÓA TIẾN - QUY ĐẠT - NAM LÝ12h25'73B-003.3529 ghế 85,000Công ty CP vận tải ô tô QBMinh Hải0949.512.111
07h15'73B-000.9029 ghế 79,000HTX Phú Thành Tuyên MinhPhú Thành0945.173.773
VIXUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY
1LỆ THỦY - ĐỒNG HỚI13h00; 17h0073B-009.1429 ghế 31,000Công ty CP vận tải ô tô QBVăn Minh0918853848

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây