HỆ THỐNG VĂN BẢN

10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem:179 | lượt tải:73

655/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Lượt xem:306 | lượt tải:1

09/2019/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lượt xem:204 | lượt tải:0

427/QĐ-SGTVT

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Lượt xem:206 | lượt tải:67
bxatgtbenxetructhuocttcongbaochinhphusvcongbaoquangbinhsv

Tuyến nội tỉnh

Thứ năm - 06/06/2019 16:46

TT

Tuyến

Giờ xuất
bến

      Giá vé

Nhà xe

ĐT liên hệ

I

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG HỚI

1.

 
ĐỒNG HỚI - BA ĐỒN
 

10h30’, 15h00’

 Ghế ngồi:
28.000đ

Anh Dương
0898610286

13h00’
17h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Anh Minh
0905665807

7h45’
16h10’

Ghế ngồi:
 28.000đ

Anh Huynh
0829617627

11h15’
15h45’

Ghế ngồi:
 28.000đ

Yên Dung
0943722105

15h30’

Ghế ngồi:
28.000đ

Trung Hiếu
0915509077

2.

ĐỒNG HỚI - LỆ THỦY

11h00’
15h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Anh Minh
0918853848

3.

ĐỒNG HỚI - THÁI THỦY

9h00;16h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Giang Tiến
0913011969

9h15;16h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Mạnh Hương

0984734160

 
4.
 

ĐỒNG HỚI - QUẢNG ĐÔNG

5h45’; 13h30'
9h15'; 15h15'

Ghế ngồi:
55.000đ

Cty ô tô
0944700158

Nhà xe Khuyên Võ
0989430732

5.

 
ĐỒNG HỚI - QUẢNG LƯU
 

6h’00
12h15’

Ghế ngồi:
30.000đ

Phong Phú
0915082773

6.

ĐỒNG HỚI – RÒON

9h’ 16h

Ghế ngồi:
40.000đ

Tuấn Hùng
0975232802

7.

ĐỒNG HỚI - QUẢNG MINH

9h20’
14h10’

Ghế ngồi:
42.000đ

Anh Bắc
0927016979

8.

ĐỒNG HỚI - QUẢNG THỦY

7h00’

Ghế ngồi:
42.000đ

Anh Hóa
0919261463

II

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE NAM LÝ

 

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE NAM LÝ

 

 

 

1

NAM LÝ - THƯỢNG HÓA

6h15’

65.000 đ

Hoàng Linh
0912515039

2

 

NAM LÝ - QUY ĐẠT

5h10’

70.000 đ

Phong Phú
0975160777

6h45’

70.000 đ

C.Ty cổ Phần
0336014059

8h30’

70.000 đ

0918921016

11h35'

60.000đ

Nhà xe Lâm Diệu

12h50’

60.000 đ

Yên Đức
0944755357

15h30’

60.000 đ

Long Nhật
0975357999

16h40’

60.000 đ

Long Nhật
0977473373

 

3

NAM LÝ - HÓA TIẾN

7h15’

85.000 đ

0949512111

16h20’

72.000 đ

Long Nhật
0945173773

4

NAM LÝ - QUẢNG HỢP

9h15’
15h15’

34.000 đ

Bình An
032822341

5

NAM LÝ - CHA LO

5h40’

100.000 đ

Khánh Thuận
0977870147

7h40’

103.000 đ

Minh Lương
0949512111

7h40’

100.000 đ

Phong Phú
0975160777

8h00’

100.000 đ

Phong Phú
0985821337

9h00’

100.000 đ

Khánh Thuận
0912589457

12h00’

120.000 đ

Hoàn Vũ
0979614005

 

6

 

NAM LÝ - THANH LẠNG

5h15’

77.000 đ

Trí Hậu
0931394567

11h30’

77.000 đ

Hồng Ngọc
0972722909

14h30’

77.000 đ

Nam Lý
0918845717

7

NAM LÝ - LỆ THỦY

9h00’

25.000 đ

Đức Trị
09982882693

8

NAM LÝ - HIỀN NINH

9h15’

25.000 đ

Hiền Ninh
0905906271

9

NAM LÝ - AN NINH

 

9h30’

20.000 đ

Xuân Anh
0973385547

10

NAM LÝ - RÒON

8h45’
16h30’

30.000 đ

Khuyên Võ
0975232020

11

NAM LÝ- PHÚ THỦY

9h45’
16h00’

22.000 đ

Phúc Nguyên
0919484456

12

NAM LÝ - MỸ ĐỨC

9h30’
16h00’

25.000 đ

Hoàng Cường
0915464343

13

NAM LÝ - TRUNG HÓA

9h45’

65.000 đ

Hoàng Linh
0912515039

13h20’

65.000 đ

Mạnh Hùng
0912709756

14h00’

65.000 đ

Mạnh Hùng
0905952988

17h10’

65.000 đ

Phú Thành
0973461667

14

NAM LÝ - TÂN HÓA

10h25’

63.000 đ

Mạnh Hùng
0982710729

15

NAM LÝ - LÂM HÓA

11h15’

85.000 đ

Phú Thành
0943598175

16

NAM LÝ - QUẢNG CHÂU

11h00’
17h15’

45.000 đ

C.Ty cổ Phần
0985010394

17

 

NAM LÝ - CAO QUẢNG

6h30’

55.000 đ

C.Ty cổ Phần
0979033979

13h00’

55.000 đ

C.Ty cổ Phần
0982558819

16h15’

55.000 đ

Danh Phát
0812419979

18

NAM LÝ - QUẢNG SƠN

9h50’
14h30’

42.000 đ

C.Ty cổ Phần
0974044468

19

NAM LÝ - ĐỒNG LÊ

10h50’

52.000 đ

Trí Hậu

0986397305

12h30’

52.000 đ

Trí Hậu

0973152404

12h50’

52.000 đ

Trí Hậu

0973152404

15h00’

52.000 đ

Phú Thành
0949765783

16h00’

52.000 đ

Phú Thành
0985529964

17h30’

52.000 đ

Nhã Thi
0986975157

18h00’

52.000 đ

Phú Thành
0855500363

20

NAM LÝ - TRƯỜNG SƠN

9h00’

50.000 đ

Hoàng Chung
0914733977

7h30, 10h00

85.000

Hiền Ninh

060600923

21

NAM LÝ - VĂN HÓA

7h25’

45.000 đ

Đức Lương
0911376866

13h30’

40.000 đ

Châu Anh
0985926773

 

22

 

NAM LÝ - TROÓC
(NAM LÝ - PHONG NHA)

6h15’

54.000 đ

0834773968

Minh anh

7h40’
12h40’

54.000 đ

Thào Vân
0911664005

8h30’; 14h10’

15h15

54.000 đ

Thảo Vân
0944912564

10h00’
16h00’

54.000 đ

Bằng Châu
0915133839

7h00; 15h00

54.000 đ

Lý Hòa

0824724333

III

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE BA ĐỒN

1.

BA ĐỒN - ĐỒNG HÓA - ĐỒNG LÊ

6h30’;
12h45’

Ghế ngồi:
36.000đ

0912.637.168
0979.189.614
0934.433.560

2.

BA ĐỒN - THANH LẠNG

11h30’

Ghế ngồi:
60.000đ

Nhà xe Nam Lý
0915.432.775

3.

 
BA ĐỒN - CHA LO
 

5h30’
6h50’

Ghế ngồi:
100.000đ

Nhà xe Minh Lương
0912.637.256

4

BA ĐỒN- ĐỒNG HỚI

7h00’
13h45’

Ghế ngồi:
25.000đ

Nhà xe Yên Dung
0915.133.850

13h15’

Ghế ngồi:
25.000đ

HTX sông gianh

02323.512.628

10h00’
13h00’
17h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Cty Cổ Phần QB
0837.182.014
0935.828.555

14h15

Ghế ngồi:
25.000đ

Anh Huynh

0829617627

10h00’
15h00’

Ghế ngồi:
28.000đ

Anh Minh

0827.300.644

5.

RÒON - BA ĐỒN - ĐỒNG HỚI

6h30;
13h30

Ghế ngồi:
40.000đ

Tuấn Hùng

0975232802

IV

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE ĐỒNG LÊ

1.

ĐỒNG LÊ - BA ĐỒN

13h00

Ghế ngồi:
36.000đ

0912.637.168
0979.189.614

2.

THANH LẠNG - BA ĐỒN

07h40

Ghế ngồi:
60.000đ

0915.432.775

3.

ĐỒNG LÊ -  NAM LÝ

4h15'
05h00

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Phú Thành:
0985.529.964

05h30

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Trí Hậu:

0356693271

06h00

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Trí Hậu:
0963.620.378

06h45

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Trí Hậu:
0917.737.765

09h15

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Phú Thành:
0944.888.509

11h45

Ghế ngồi:
52.000đ

Nhà xe Nhã Thi:
0948.860.750

4.

THANH LẠNG - NAM LÝ

08h00

Ghế ngồi:
72.000đ

Nhà xe Nam Lý:
0795.175.679

11h15

Ghế ngồi:
72.000đ

Nhà xe Trí Hậu:
0917.737.765

17h30

Ghế ngồi:
72.000đ

Nhà xe Hồng Ngọc:
0972.722.909

V

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE QUY ĐẠT

1.

LÂM HÓA -ĐỒNG HỚI

16h30

Ghế ngồi:
85.000 đ

HTX Phú Thành
0943598175

2.

SƠN HÓA - ĐỒNG HỚI

15h30

Ghế ngồi:
75.000 đ

HTX Phú Thành
0982106838

3.

TÂN HÓA-  ĐỒNG HỚI

16h00

Ghế ngồi:
63.000 đ

HTX Lý Hòa
0982469321

4.

THƯỢNG HÓA - ĐỒNG HỚI

13h30

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0977731143

5.

TRUNG HÓA - ĐỒNG HỚI

14h00

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0989469321

07h45

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0397333208

09h30

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0973461667

10h15

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0975357999

13h30

Ghế ngồi:
65.000 đ

HTX Lý Hòa
0977731143

6.

QUY ĐẠT - ĐỒNG HỚI

04h30

Ghế ngồi: 60.000 đ

Nhà xe Sỹ Hằng
0857490333

05h00

Ghế ngồi: 60.000 đ

HTX Lý Hòa
0362787808

05h30

Ghế ngồi: 60.000 đ

HTX Phú Thành

0859459383

06h45

Ghế ngồi:
60.000 đ

HTX Phú Thành
0916525152

08h40

Ghế ngồi: 60.000 đ

Phong Phú
0975160777

11h45

Ghế ngồi:
60.000 đ

HTX Phú Thành
0975357999

12h45

Ghế ngồi:
70.000 đ

CT Cổ Phần
0973277472

13h10

Ghế ngồi:
70.000 đ

CT Cổ Phần
0336014059

7.

HÓA TIẾN - ĐỒNG HỚI

07h15

Ghế ngồi:
72.000 đ

TX Phú Thành
0977147373

12h25

Ghế ngồi:
85.000 đ

CT Cổ Phần
0949512111

8.

CHALO - ĐỒNG HỚI

08h15

Ghế ngồi:
120.000 đ

HTX Huy Hoàng
0979614005

15h05

Ghế ngồi:
100.000 đ

Nhà xe Phong Phú
0916925767

14h35

Ghế ngồi:
100.000 đ

Nhà xe Phong Phú
0985821337

14h35

Ghế ngồi:
103.000 đ

HTX Sông Gianh
0888709123

17h00

Ghế ngồi:
100.000 đ

HTX Lý Hòa
0977870147

17h30

Ghế ngồi:
100.000 đ

HTX Lý Hòa
0912589457

9.

CHALO - BA ĐỒN

14h20

Ghế ngồi:
90.000 đ

HTX Sông Gianh
0918177758

12h15

Ghế ngồi:
90.000 đ

HTX Sông Gianh
0917670303

VI

XUẤT PHÁT TẠI BẾN XE LỆ THỦY

1.

LỆ THỦY - ĐỒNG HỚI

13h00’

17h00’

Ghế ngồi
25.000đ

Nhà xe Văn Minh
0918853848

2.

LỆ THỦY - NAM LÝ

4h15’

Ghế ngồi
25.000đ

Nhà xe Đức Trị
0982882693

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây